123 πανεπιστημιακοί κατηγορούν την πολιτική της κυβέρνησης για τη μετανάστευση

«Από τα τέλη Απριλίου, η ελληνική κυβέρνηση προσανατολίζεται στη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης μη εγγεγραμμένων μεταναστών.

Ως μέλη της επιστημονικής κοινότητας αυτής της χώρας, οφείλουμε με τον πλέον απερίφραστο τρόπο να καταδικάσουμε ενέργειες που θέτουν όχι απλά υπό αμφισβήτηση, αλλά υπό αίρεση τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, τοξικομανών καθώς και άλλων αποκλεισμένων, γηγενών και μη, που επιβιώνουν σε όλη τη χώρα.

Η ιδέα της κοινωνικής ανάπτυξης, που με τόσο σθένος παρουσιάζεται στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια, δεν είναι δυνατόν να συνοδεύεται από εγκλεισμούς σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Οταν η μεταναστευτική πολιτική συρρικνώνεται σε ένα θέμα, τη σύλληψη και επαναπροώθηση ανθρώπων, τότε τα προβλήματα της κοινωνίας αυτής δεν βρίσκονται στη μετανάστευση, αλλά στην ανάπτυξη ακραίων και αντιανθρωπιστικών ιδεών στους κόλπους της κοινωνίας μας.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν θα παραμείνει αδιάφορη απέναντι στην καταστρατήγηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η ελεύθερη μετακίνηση, και ιδιαίτερα όταν αυτά φαίνεται να πλήττονται με ένα τόσο βάναυσο τρόπο από την ελληνική πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η ελληνική επιστημονική κοινότητα εκφράζει τον αποτροπιασμό της και δηλώνει πως με μοναδικό μέσο και σύμμαχο τη γνώση θα σταθεί απέναντι σε τέτοιου είδους απαράδεκτες μεθοδεύσεις».

Οι θέσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για: νομοσχέδιο περί «κουκούλας», διοικητική απέλαση και κράτηση αλλοδαπών και άλλες σωφρονιστικές διατάξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

_____________________________________________________

ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ 6 (3ος όροφος), 106 74 ΑΘΗΝΑ

Τηλ: 210-7233221, 210-7233216, fax:210-7233217, e-mail: info@nchr.gr, website: , website: www.nchr.gr

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ «ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ», ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΘΗΝΑ, 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Η Ολομέλεια της ΕΕΔΑ σε έκτακτη συνεδρίασή της (24/6/2009) τοποθετήθηκε στα ζητήματα δικαιωμάτων που εγείρουν οι διατάξεις του σχεδίου νόμου για την τέλεση αδικημάτων με καλυμμένα ή αλλοιωμένα χαρακτηριστικά, για τη διοικητική απέλαση και κράτηση των αλλοδαπών, όπως και για την αποσυμφόρηση των φυλακών.

Η ΕΕΔΑ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι δεν κλήθηκε να γνωμοδοτήσει, όπως προβλέπεται από τον ιδρυτικό της νόμο, για ένα σχέδιο νόμου με ρυθμίσεις που κατ’ εξοχήν εμπίπτουν στην θεσμική της αρμοδιότητα και ενέχουν όψεις προστασίας δικαιωμάτων μεγάλων ομάδων πληθυσμού.

Η ΕΕΔΑ διατυπώνει τις θέσεις της σταθμίζοντας τις συγκρουόμενες προσεγγίσεις της δημόσιας ασφάλειας σε μια δημοκρατική κοινωνία. Όσον αφορά τα «μέτρα για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης», η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι βιαιοπραγίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων απολήγουν σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων στη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα, την ιδιοκτησία, την εκπαίδευση (φθορές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων), αλλά και του ίδιου του δικαιώματος συμμετοχής σε ειρηνική διαδήλωση. Ωστόσο, η σημαντική αύξηση των ποινών για την τέλεση αδικημάτων με καλυμμένα ή αλλοιωμένα χαρακτηριστικά κρίνεται ως αλυσιτελής : η πραγματικότητα μαρτυρά ότι η πολιτεία αδυνατεί να εφαρμόσει το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για λόγους που δεν σχετίζονται με το ύψος των ποινών. Ως εκ τούτου, ο αυστηρότερος χαρακτήρας των νέων διατάξεων δεν διασφαλίζει την εφαρμογή τους, και επομένως δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για τους εν δυνάμει δράστες. Στην αναποτελεσματικότητα των διατάξεων προστίθεται και η προβληματική αοριστία της έννοιας των καλυμμένων ή αλλοιωμένων χαρακτηριστικών, από πλευράς απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. Επιπλέον, η ρύθμιση περί αυτεπάγγελτης δίωξης για εξύβριση υπαλλήλου προκαλεί βαθύ προβληματισμό για το σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης, και δεν συμβαδίζει με τις αρχές μιας ώριμης δημοκρατίας, όπου δεν χωρούν οπισθοδρομήσεις στο αδίκημα της «περιύβρισης αρχής».

Η ΕΕΔΑ εναντιώνεται πλήρως στα μέτρα διοικητικής απέλασης και κράτησης του νομοσχεδίου. Ο χαρακτηρισμός αλλοδαπού, με ή χωρίς νόμιμα έγγραφα, ως επικίνδυνου για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια λόγω απλής ποινικής δίωξης (και όχι καταδίκης) εις βάρος του για όλα τα αδικήματα που επισύρουν ποινή μεγαλύτερη των τριών μηνών, ακυρώνει τη θεμελιώδη αρχή του τεκμηρίου αθωότητας και ανατρέπει τη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης. Το «τεκμήριο επικινδυνότητας» που εισάγεται κινδυνεύει να εφαρμοστεί αδιακρίτως, οδηγώντας σε απέλαση ακόμα και μόνιμα και νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα αλλοδαπούς. Έντονες ανησυχίες προκαλεί και η δυνατότητα κράτησης των προς απέλαση αλλοδαπών για περίοδο μέχρι και 18 μήνες. Ο πληθυσμός των αλλοδαπών που αφορά το μέτρο είναι τόσο μεγάλος που αποκλείει την πιθανότητα κράτησής τους υπό αξιοπρεπείς συνθήκες. Τα μέτρα είναι, άλλωστε, σε προφανή αντίθεση με τη σχετική κοινοτική Οδηγία 2008/115, καθώς δεν διασφαλίζουν τον έλεγχο της νομιμότητας της κράτησης, ούτε το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, πλήττοντας έτσι το κράτος δικαίου.

Τέλος, τα λιγότερο επίκαιρα, αλλά σημαντικά «μέτρα για τη βελτίωση του σωφρονιστικού συστήματος» που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, σε γενικές γραμμές κείνται προς την σωστή κατεύθυνση, εάν ειδωθούν ως μια επιπλέον δέσμη μέτρων, η οποία θα ακολουθηθεί από άλλες. Ωστόσο, τα σημαντικότερα από τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης και το σεβασμο των δικαιωμάτων των κρατουμένων, δεν έχουν ακόμα ληφθεί. Η ΕΕΔΑ παραπέμπει στις συνολικές προτάσεις της για το σωφρονιστικό σύστημα του Απριλίου 2008.

Το πλήρες κείμενο θέσεων και προτάσεων της ΕΕΔΑ θα δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα, και θα είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα της (http://www.nchr.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΕΕΔΑ, στα τηλ.: 2107233221-2 και 2107233216

—————————————————————————————————————–

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα νομοθεσίας και πολιτικών που σχετίζονται με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Έχει συσταθεί με τον νόμο 2667/1998 και ξεκίνησε να λειτουργεί το 2000. Σ’ αυτήν εκπροσωπούνται τριάντα ένα φορείς (ανεξάρτητες αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και πολιτικών επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και Υπουργεία), οι οποίοι εκλέγουν το προεδρείο της ΕΕΔΑ. Πρόεδρος της ΕΕΔΑ είναι ο κ. Κωστής Α. Παπαϊωάννου, που εκπροσωπεί το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας.

Η γρίπη των φυλακών

prison

Αναδημοσίευση από το blog ΦΥΛΑΚΕΣ:

Ο Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι Κ.Φ.Πατρών κρούουν το κώδωνα του κινδύνου για το ξέσπασμα επιδημιών στις ελληνικές φυλακές και μας καλούν να κατακλύσουμε το τηλεφωνικό κέντρο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή την ηλεκτρονική του θυρίδα (mjust2@otenet.gr ) και το τηλεφωνικό κέντρο των Κλειστών Φυλακών Πάτρας στο 2610  647254, 2610 647253, αφού, “στην υπηρεσία μας ισχύει “ότι δεν ακούγεται σημαίνει ότι δεν υπάρχει” και άρα το Υπουργείο θεωρεί ότι η τοπική διεύθυνση (Διευθυντής -Αρχιφύλακας) δουλεύει καλά, όσο δεν υπάρχουν παράπονα”. 

Το παρακάτω e-mail που λάβαμε από τους Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους Κ.Φ.Πατρών:

Αν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για πανδημία, όταν όλοι εσείς εκεί «έξω» έχετε κάποιους τρόπους προφύλαξης ή τέλος πάντων στοιχειώδη μέτρα αποφυγής, φανταστείτε τι συμβαίνει πίσω από τους χοντρούς τοίχους της Κλειστής Φυλακής Πατρών?

ΠΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΞΕΣΠΑΣΕΙ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΤΡΩΝ?  

Όταν Διευθυντής και Αρχιφύλακας δεν φροντίζουν:

-Όταν σε θαλάμους για 4 άτομα στοιβάζονται  10 και 11

-Όταν στοιχειώδης καθαριότητα δεν υπάρχει

-Όταν δίνεται ΕΝΑ ρολό χαρτί τουαλέτας σε κάθε κρατούμενο ΤΟ ΜΗΝΑ 

-Όταν δεν υπάρχουν κάδοι για απορρίμματα

-Όταν δεν πλένονται οι κοινόχρηστοι χώροι (προαύλια κρατουμένων) με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αφόρητη βρώμα που ούτε στα πιο βρώμικα βουστάσια δεν υπάρχει

-Όταν οι  ακαθαρσίες που έχουν κολλήσει στα προαύλια, συνέπεια της μη ύπαρξης ούτε ενός κάδου για απορρίμματα, με συνδυασμό είτε με τις υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργεί πρόβλημα  όχι μόνο δυσωδίας αλλά για αρρώστιες που και λόγω του υπερπληθυσμού που από τη μια στιγμή στην άλλη θα δημιουργήσουν ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ.

-Όταν καθημερινά δύο φορές την ημέρα πετάγονται όγκοι  σκουπιδιών από ένα χώρο που “φιλοξενεί” πάνω από 800 άτομα (ένα κανονικό χωριό δηλαδή)

-Όταν εμείς ως εργαζόμενοι εκτός ότι είμαστε αναγκασμένοι να υποφέρουμε από την ΜΟΝΙΜΗ (που ούτε κτήνη δεν μπορούν να υποφέρουν) δυσωδία, να κάνουμε περνάμε ανάμεσα σε σάπια φαγητά, σκουλήκια, ποντίκια και κολλημένες ακαθαρσίες μηνών

Όταν Διευθυντής και Αρχιφύλακας δεν φροντίζουν:

-Όταν δεν έχουν φροντίσει να υπάρχουν γάντια (χειρουργείου) και μάσκες για να μπορούν οι εργαζόμενοι υπάλληλοι να κάνουν έρευνα σε νέο εισερχόμενους κρατούμενους που δεν γνωρίζουμε εάν έχουν κάποια ασθένεια είτε ηπατίτιδα, είτε HIV  (που θερίζει τους τοξικομανείς – η Φυλακή της Πάτρας είναι για παραβάτες του νόμου περί ναρκωτικών), είτε το νέο ιό της γρίπης

-Όταν δεν φροντίζουν να περάσουν όλοι οι κρατούμενοι προληπτικά ιατρικές  εξετάσεις

-Όταν η μοναδική νοσηλεύτρια που ήταν πτυχιούχος «αναγκάστηκε» να παραιτηθεί

Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να ξεσπάσει επιδημία ανάμεσα στους κρατούμενους?

Και ποιοι θα είναι αυτοί που θα την «εξάγουν» προς τα έξω? Συνέχεια

«Hammoudi»

Η ταινία «Hammoudi» του Anwar Saab

Ο Χαμουντί, ένα δωδεκάχρονο παιδί από την Παλαιστίνη, θύμα νάρκης των Ισραηλινών, διηγείται την προσωπική του ιστορία, από την τραγική στιγμή που έχασε τους γονείς του αλλά και τα δυο του πόδια μέχρι σήμερα. Η ταινία εστιάζει στη δύναμη ενός παιδιού που διεκδικεί με ίσους όρους τη ζωή του. Διάρκεια 9:25

Η ταινία προβλήθηκε στο 3o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Αναπηρία Emotion Pictures (Αθήνα, 19-22 Ιουνίου 2009).

Παράνομη η κουκούλα στη Γαλλία

Παράνομη η κουκούλα στη Γαλλία

Η κυβέρνηση απαγόρευσε την κάλυψη του προσώπου με την χρήση κουκούλας στις διαδηλώσεις.

Η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει στους μετέχοντες σε δημόσιες διαδηλώσεις να κρύβουν το πρόσωπό τους, κυρίως με τη χρήση κουκούλας, για να μην αναγνωρίζονται, βάσει διατάγματος που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως…  η συνέχεια στην καθημερινή

Η Γαλλία απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου στις διαδηλώσεις

Με διάταγμα που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η γαλλική κυβέρνηση απαγορεύει στους πολίτες που συμμετέχουν σε διαδηλώσεις να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους.

Η υπουργός Εσωτερικών Μισέλ Αλιό Μαρί είχε αρχίζει να εξετάζει την επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου μερικές ημέρες μετά από τα βίαια επεισόδια που προκάλεσαν άτομα με κουκούλες στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Στρασβούργο, στις αρχές Απριλίου.

Το διάταγμα του πρωθυπουργού Φρανσουά Φιγιόν προβλέπει την επιβολή μεγίστου προστίμου 1.500 ευρώ σε όποιον μετέχει σε διαδηλώσεις ή βρίσκεται κοντά σε διαδηλωτές σε δημόσιο δρόμο και καλύπτει ηθελημένα το πρόσωπό του για να μην αναγνωρίζεται υπό συνθήκες που γεννούν το φόβο πρόκλησης επιθέσεων στη δημόσια τάξη. Το διάταγμα προβλέπει στην περίπτωση υποτροπής, σε διάστημα ενός έτους, την αύξηση του προστίμου σε 3.000 ευρώ.

Εξάλλου, την επόμενη εβδομάδα η γαλλική εθνοσυνέλευση αναμένεται να εξετάσει πρόταση νόμου για την ποινικοποίηση της «συμμετοχής σε βίαιη συμμορία» και την επιβάρυνση της ποινής για το συγκεκριμένο αδίκημα στην περίπτωση κάλυψης του προσώπου… από το tvxs

La cagoule interdite dans les manifestations

La cagoule και la koukoula, γιατί σύντομα θα ασχοληθούμε και με τα δικά μας πάλι:

«Kουρελόχαρτο» είναι έτοιμη να κάνει για ακόμα μία φορά η κυβέρνηση το Σύνταγμα, προωθώντας για ψήφιση το νομοσχέδιο για την κουκούλα, την περιύβριση κ.λπ. στα θερινά τμήματα της Bουλής, αδιαφορώντας για τη συνταγματικού επιπέδου επιταγή να ψηφίζονται μόνο στην Oλομέλεια της Bουλής τα νομοσχέδια που αφορούν ατομικά δικαιώματα … η συνέχεια στο Έθνος

βάλτε να παίξει το παλιό τραγουδάκι για το γνωστό κορίτσι με την κόκκινη «κουκούλα»  (για να μην ανεβάζουμε μόνο δυσάρεστα)…