ΠΡΟΤΑΣΗ προς την υφ. Υγείας Ζέττα Μακρή για Νομοθετική Ακύρωση της Παρακράτησης των Συντάξεων των Ψυχικά Πασχόντων

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. Ζ. ΜΑΚΡΗ

1. Η παρακράτηση των συντάξεων των ψυχικά πασχόντων που φιλοξενούνται σε στεγαστικές δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, όπως αυτή προβλέπεται από την παρ. 9 του άρθρου 66 του νόμου 3984 του 2011, η οποία προστέθηκε στην παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 2716/99, (όπως αντίστοιχα και των περιθαλπόμενων σε δομές κλειστής περίθαλψης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 66 του ν. 3984/11), αντιβαίνει και καταστρατηγεί θεμελιώδη, από διεθνείς οργανισμούς και το Σύνταγμα αναγνωρισμένα, ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων, καθώς και τους ίδιους τους στόχους της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, που έγκεινται ακριβώς στην απόκτηση των ικανοτήτων για την πλήρη άσκηση των «δικαιωμάτων του πολίτη», ενός πλήρως ισότιμου και χωρίς διακρίσεις πολίτη, και στην θεσμική και κοινωνική στήριξη στην άσκηση αυτή.


Στη θέση αυτή συντείνει και η πρόσφατη
Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ν. 4074/2012). Αντίθετα, η αφαίρεση μέρους της περιουσίας (σύνταξης), ακριβώς λόγω της αναπηρίας, ή σοβαρού προβλήματος ψυχικής υγείας, συνιστά απαγορευμένη από τη Σύμβαση διάκριση εις βάρος των ατόμων με αναπηρία ή σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας (αρ. 12 § 5 της Σύμβασης).

Η μεταχείριση των ψυχικά πασχόντων, μέσα από μια διαχρονική συνέργια κοινωνικών προκαταλήψεων και της παραδοσιακής ιδρυματικής ψυχιατρικής, ήταν συνυφασμένη με κάθε είδους διακρίσεις, αποκλεισμούς, την διαρκή καταστρατήγηση και ακύρωση των δικαιωμάτων τους, την υποβάθμιση έως και πλήρη απαξίωση της ανθρώπινης υπόστασής τους. Ο σφετερισμός των εισοδημάτων και των περιουσιακών τους στοιχείων ήταν μέρος (ενίοτε το κυρίαρχο) αυτής της ακύρωσης και απαξίωσης.


Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, στο βαθμό που δεν διαιωνίζεται ως λόγια κενά περιεχομένου, δεν συνέλαβε και δεν οραματίστηκε ποτέ τους σκοπούς και τις μεθόδους της ως απλή αλλαγή της μορφής και του τρόπου διαχείρισης της «μειονεκτικής θέσης», του κοινωνικού αποκλεισμού και του εξοστρακισμού των ψυχικά πασχόντων, αλλά το αντίθετο : ως διαδικασία, την κεντρική θέση στην οποία έχει το ψυχικά πάσχων υποκείμενο και της οποίας οι θεραπευτικές/ αποκαταστασιακές μέθοδοι είναι αποτελεσματικές στο βαθμό που έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε μια δομική συνάρθρωση με
κοινωνικές πολιτικές, αλλά και με δημόσιους θεσμούς που στηρίζουν ενεργά το υποκείμενο στην ανάκτηση και στην πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων του, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν να κάνουν με τα εισοδήματα και τα περιουσιακά του στοιχεία.

Στη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων, τα άτομα με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας/ένοικοι των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης,
δικαιούνται κατάλληλης υποστήριξης (αρ. 12 § 3 της Σύμβασης). Οφείλει, συνεπώς, το κράτος αφενός να προστατεύει τους χρήστες/λήπτες των υπηρεσιών από την όποια εκμετάλλευση και αφετέρου να τους παρέχει υποστήριξη ώστε οι ίδιοι ν΄ αποφασίζουν για την περιουσία τους.

Η μέχρι τώρα εμπειρία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης έχει δείξει ότι τα εισοδήματα των φιλοξενουμένων στις στεγαστικές δομές και ο (υποβοηθούμενος, σε άλλοτε άλλο βαθμό) έλεγχος των ίδιων των χρηστών επ΄ αυτών, έχουν παίξει κεντρικό ρόλο στη δυνατότητά τους όχι απλώς να καλύπτουν βασικές τους ανάγκες πέρα αυτών (των όλο και λιγότερων) που καλύπτει η δομή, αλλά και να αξιοποιούν τις δυνατότητες για κοινωνική ένταξη/ενσωμάτωση.


Η απάντηση στον όποιο, όποτε και απ΄ οπουδήποτε σφετερισμό των εισοδημάτων των ψυχικά πασχόντων δεν είναι η κατάσχεσή τους από το κράτος. Αυτό το μέτρο, ακόμα και αν ληφθούν τοις μετρητοίς οι ισχυρισμοί ότι γίνεται για να αποτρέψει τους όποιους σφετερισμούς των εισοδημάτων των ασθενών, αποτελεί, καθεαυτό, την πιο εκτεταμένη και χειρότερη μορφή σφετερισμού, μια παλαιοϊδρυματικού τύπου ισοπεδωτική απάντηση που, αντίθετα με ό,τι ισχυρίζεται, δεν έχει σκοπό την βελτίωση της παροχής φροντίδας, αλλά καθαρά εισπρακτικούς στόχους, στα πλαίσια της  περικοπής των δημόσιων δαπανών, στη θέση των οποίων τίθενται τα γλίσχρα εισοδήματα των φιλοξενουμένων. Επ΄ αυτού, το άρθρο 2 της υπουργικής εγκυκλίου Υ5α/Γ.Π.οικ.26159 (Καθορισμός συμμετοχής στη δαπάνη περίθαλψης κλπ, της 14 Μαρτίου 2012) είναι σαφές : «…εξασφάλιση της βιωσιμότητας ….των Μονάδων…με ταυτόχρονη μείωση της κρατικής επιχορήγησης…».


Είναι το μέτρο καθεαυτό που αναπαράγει επί τα χείρω την απαξίωση του ψυχικά πάσχοντος ως ισότιμου πολίτη και ανθρώπου, ως «υποκειμένου ευθύνης». Γιατί, πέρα από τον εξοντωτικό χαρακτήρα των ποσοστών παρακράτησης που προβλέπονται, ακόμα και μια μικρότερη παρακράτηση δεν θα αλλάζει την ουσία του μέτρου. Ενός μέτρου που συνιστά, χωρίς άμεσα να το διακηρύσσει,
ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών αφού, για να παραμείνει κανείς στην στεγαστική δομή, πρέπει να πληρώσει με ποσοστό της σύνταξής του.

Επ΄ αυτού να ληφθεί υπόψιν ότι τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, που παίρνουν σύνταξη, έχουν ήδη συμβάλλει στο σχηματισμού του αναγκαίου κεφαλαίου, μέσω των
εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ συμμετέχουν μέσω του ειδικού ενοποιημένου κλειστού νοσηλίου στην χρηματοδότηση των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που λαμβάνουν.

Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι η κλιμακωτή παρακράτηση των συντάξεων γίνεται για παροχή των ίδιων ακριβώς υπηρεσιών ψυχικής υγείας στις στεγαστικές δομές που φιλοξενούνται, συνιστά
φόρο, χωρίς όμως να ονομάζεται έτσι, και επιβάλλεται κατά παράβαση της Σύμβασης (αρ. 12) μόνο σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και αναπηρία.

Επιπλέον, η σύνταξη προστατεύεται ως περιουσιακό δικαίωμα από το αρ. 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Η παρακράτησή της συνιστά
αυθαίρετη αφαίρεση περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή, προσβολή ανθρώπινου δικαιώματος και δικαιολογεί προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Υπογραμμίζουμε, τέλος, ιδιαίτερα τις πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των φιλοξενουμένων στις στεγαστικές δομές (που ήδη αντιδρούν με πανικό όταν ενημερώνονται για την επικείμενη παρακράτηση) και τους σοβαρούς κινδύνους διάλυσης των δομών, αφενός, από την (άμεση ή έμμεση) πίεση των ενοίκων ν΄ αποδεχτούν την παρακράτηση προκειμένου να παραμείνουν σ΄ αυτές και, αφετέρου, από τις συνέπειες της αποστράγγισης των εισοδημάτων τους.

Για όλους αυτούς τους λόγους,
προτείνουμε την άμεση κατάργηση της παρακράτησης των συντάξεων, με την ακύρωση των σχετικών διατάξεων (που περιλαμβάνονται στον ν. 3984/11 και των αντίστοιχων εφαρμοστικών υπουργικών αποφάσεων) με νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή.

2. Παράλληλα, για λόγους ουσιαστικούς, αλλά με έμπρακτο τρόπο και όχι απλώς ως διαρκής αναπαραγωγή της φιλολογίας περί «διασφάλισης των εισοδημάτων ψυχικά ασθενών» και την προσχηματική της χρησιμοποίηση ως δικαιολογίας για αλλότριους σκοπούς, θα πρέπει να ληφθούν και να εφαρμοστούν συγκεκριμένα μέτρα για την διασφάλιση των εισοδημάτων όποιων εξ΄ αυτών δυσκολεύονται να ασκούν πλήρη και ολοκληρωμένη διαχείριση σε αυτά. Μέτρα στην κατεύθυνση της διασφάλισης των όρων ώστε οι δικαιούχοι και οι κάτοχοι των εισοδημάτων και των όποιων περιουσιακών στοιχείων, να κατέχουν πράγματι και να διαχειρίζονται (με την βοήθεια της θεραπευτικής ομάδας, του προσώπου αναφοράς κοκ) για τις δικές τους ανάγκες τα προσωπικά τους εισοδήματα. Σε κατεύθυνση, δηλαδή, διαμετρικά αντίθετη από την όποια «κουλτούρα» και πρακτική παρακράτησης, αμέλειας και/ή αδιαφορίας για τους (απ΄ οποιαδήποτε πλευρά) σφετερισμούς, να ενδυναμωθούν οι διαδικασίες και οι θεσμοί που διασφαλίζουν την κατοχή των εισοδημάτων και την αξιόπιστη χρήση τους από το άτομο. Αναφερόμαστε, εν προκειμένω, αποκλειστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού αναφορικά με τους φιλοξενούμενους τις στεγαστικές δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, αν και το ζήτημα είναι ευρύτερο.

α. Ουσιαστική (και όχι τυπική και διεκπεραιωτικού τύπου ) εφαρμογή του νόμου για την Δικαστική Συμπαράσταση του 1996, για όσους κρίνεται από την θεραπευτική ομάδα ότι υπάρχει πράγματι ανάγκη για δικαστικό συμπαραστάτη (Ν. 2447/1996, ΦΕΚ 278/Α΄).

β. Εγκαθίδρυση μηχανισμών ελέγχου για το αν οι δικαστικοί συμπαραστάτες ασκούν όπως πρέπει τις υποχρεώσεις τους προς το συμπαραστατούμενο μέλος, σε συνεργασία με την θεραπευτική ομάδα, με δυνατότητα να εγκαλούνται αρμοδίως όταν δεν τα ασκούν, ή και να αντικαθίσταται με ταχείες διαδικασίες (Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθ. 250/1999, ΦΕΚ Α΄/206/7.10.1999 : Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στα πλαίσια της λειτουργίας της δικαστικής συμπαράστασης).

γ. Δημιουργία και ενεργοποίηση δημόσιων θεσμικών οργάνων που είχαν προβλεφθεί με το νόμο για την Δικαστική Συμπαράσταση του 1996, αλλά ποτέ δεν δημιουργήθηκαν, για ανάληψη του ρόλου του δικαστικού συμπαραστάτη για όποιους υπάρχει μεν η σχετική ανάγκη, αλλά δεν έχουν κανένα οικογενειακό μέλος, είτε κυριολεκτικά, είτε που να είναι κατάλληλο να αναλάβει τον ρόλο αυτό. Είναι σημαντικό, εδώ, να τονιστεί η ανάγκη δημόσιων θεσμικών οργάνων που να λογοδοτούν αξιόπιστα και όχι οποιουδήποτε είδους ιδιωτικών φορέων, που ήδη κάνουν κινήσεις και καιροφυλακτούν ν΄ αναλάβουν αυτοί, εκτός παντός ουσιαστικού ελέγχου, ως διάδοχοι του σφετερισμού των εισοδημάτων των ψυχικά πασχόντων.

δ. Εγκαθίδρυση αξιόπιστων μηχανισμών ελέγχου της υποστηρικτικής διαχείρισης των ατομικών εισοδημάτων, αλλά και των τρόπων φύλαξης, των φιλοξενούμενων στις στεγαστικές δομές, μέσω του ταμείου της εκάστοτε δομής. Εν μέσω της πανσπερμίας των τρόπων που γίνεται αυτή η υποστηρικτική διαχείριση, θα πρέπει να εγκαθιδρυθεί ένα ενιαίο σύστημα  που θα προβλέπει μιαν επιτροπή στο επίπεδο της θεραπευτικής ομάδας της δομής, τριμελή (με το ένα μέλος, στο βαθμό που είναι δυνατό, να είναι φιλοξενούμενος της δομής), η οποία να τηρεί την κίνηση του ταμείου με έναν κεντρικά καθορισμένο τρόπο, ένα τρόπο που να συνδυάζει την ευελιξία που απαιτεί η λειτουργία μιας τέτοιας δομής με την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα της καταγραφής.

Η καταγραφή αυτή θα μπορεί και θα πρέπει να ελέγχεται από κατάλληλα προς τούτο και εξουσιοδοτημένα όργανα του φορέα σε τακτική βάση, τουλάχιστον μια ή δυο φορές το χρόνο, ή και πιο συχνά αν χρειαστεί.

Θα μπορούσαν, επίσης, να προβλεφθούν θεσμοθετημένα εξωτερικά όργανα ελέγχου, με συμμετοχή εκπροσώπων συλλόγων χρηστών/ληπτών των υπηρεσιών και οικογενειών.

Ως προς τους τρόπους φύλαξης, θα πρέπει αφενός, να εξασφαλιστούν και αφετέρου, να είναι τέτοιοι που να μη δημιουργούνται τα όποια προσκόμματα στην άμεση πρόσβαση των δικαιούχων στο ατομικό τους ποσό, όπου αυτό φυλάσσεται.

Στο βαθμό που τα ανωτέρω γίνονται αποδεκτά ως κατευθυντήριοι άξονες και εφόσον υπάρξει άμεση δέσμευση και, ταυτόχρονα, άμεση έναρξη των διαδικασιών για την νομοθετική κατάργηση της παρακράτησης, μπορούμε περαιτέρω να συνεισφέρουμε στην συγκεκριμενοποίηση των ως άνω προτάσεων.

22/10/2013


– ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΛΗΠΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΨΝΑ & ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ) ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
– ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΣΟΣΨΥ)
– ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΟΨΥ) ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
– ΚΙΝΗΣΗ ΑΔΕΛΦΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΙΝΑΨΥ)
– ΣΩΜΑΤΕΙΟ ‘ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ’

ΔΙΑΒΑΣΤΕ :

ΜΕ ΤΑΧΕΙΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ Ο ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (LINKS) : ΕΔΩ

 

 

 

428 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ: Το Πανεπιστήμιό μας απειλείται

Ως Μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), θέλουμε να εκφράσουμε την βαθύτατη ανησυχία μας για τις καταστροφικές επιπτώσεις που θα έχει στη λειτουργία του Πανεπιστημίου το σχέδιο διαθεσιμότητας του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πιστεύουμε ειλικρινά ότι, αν το σχέδιο αυτό πραγματοποιηθεί, θα οδηγηθούμε σε αδυναμία να επιτελέσουμε στοιχειωδώς το διδακτικό και ερευνητικό μας έργο. Πιστεύουμε μάλιστα ότι η συνεχιζόμενη απαξίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αίρει τις όποιες προϋποθέσεις ανάπτυξης έχει η ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Το Υπουργείο υλοποιεί πιεστικά και βιαστικά ένα αδικαιολόγητο, σκληρό και άδικο σχέδιο διαθεσιμότητας το οποίο προβλέπει αναγκαστικές μετακινήσεις και πιθανές απολύσεις για 498 διοικητικούς υπαλλήλους του Ιδρύματος, δηλαδή για το 40% περίπου του υπάρχοντος διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος. Καταργεί διοικητικές θέσεις παρά την αντίθετη γνώμη και εισήγηση της Συγκλήτου, σε κατάφωρη παραβίαση της αρχής της αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου που προβλέπεται ρητά από το Σύνταγμα της χώρας ( άρθρο 16 ).

Το Υπουργείο ζήτησε από το ΕΚΠΑ να αξιολογήσει τις δομές και τις υπηρεσίες του με συγκεκριμένες οδηγίες και δείκτες. Η εφαρμογή των οδηγιών αυτών κατέδειξε ότι το ΕΚΠΑ είναι ήδη διοικητικά υποστελεχωμένο. Συγκεκριμένα, ενώ σήμερα υπηρετούν στο ΕΚΠΑ 1.316 διοικητικοί υπάλληλοι, ο απαιτούμενος αριθμός για την κάλυψη των αναγκών του είναι 1.917. ΤΟ ΕΚΠΑ εξυπηρετεί 65.682 ενεργούς φοιτητές με 1.974 μέλη ΔΕΠ. Η μέση αναλογία μη διδακτικού προσωπικού και φοιτητών στα πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας και των ΗΠΑ είναι 7,9 και 9,5 ανά 100 φοιτητές αντίστοιχα, ενώ στο ΕΚΠΑ η αναλογία αυτή είναι μόλις 2 ανά 100 φοιτητές.

Οι οδηγίες του Υπουργείου αποδείχθηκαν ότι ήταν προσχηματικές και δεν υπαγορεύονταν από εκπαιδευτικά κριτήρια καθώς το Υπουργείο αποφάσισε παρά ταύτα να θέσει σε καθεστώς διαθεσιμότητας 498 υπαλλήλους. Οι εναπομείναντες 818 υπάλληλοι θα πρέπει να στηρίξουν γραμματειακά, διοικητικά, διαχειριστικά, λογιστικά και υπολογιστικά:

– Τις κεντρικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου
– 40 Γραμματείες Σχολών και Τμημάτων με τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τους προγράμματα
– 8 μεγάλες κεντρικές βιβλιοθήκες και 32 σπουδαστήρια
– 66 Κλινικές μέσα στα δημόσια νοσοκομεία
– 174 Εργαστήρια, 18 Μουσεία και τη φοιτητική μέριμνα (σίτιση, στέγαση, κτλ.) των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
– Τη φύλαξη, καθαριότητα και συντήρηση 480 κτηρίων συνολικού εμβαδού 870.000 m2 και την πυροπροστασία 1.400.000 m2 στην Πανεπιστημιόπολη και το Βοτανικό Κήπο.

Το σχέδιο, με αυθαίρετο τρόπο, προβλέπει την πλήρη κατάργηση των θέσεων φυλάκων και μεγάλες περικοπές προσωπικού σε επιλεγμένους κλάδους, όπως, π.χ., σε βιβλιοθηκονόμους όπου προβλέπεται η απομάκρυνση 50 υπαλλήλων.

Οι επιπτώσεις στη φύλαξη των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου είναι μάλλον προφανείς.

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες θα αναγκαστούν να μειώσουν ή και να διακόψουν πολλές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενώ ορισμένα παραρτήματα (βιβλιοθήκες Σχολών και Τμημάτων) θα υπολειτουργούν λόγω μεγάλης έλλειψης προσωπικού. Νέες υπηρεσίες που έχουν δρομολογηθεί να υποστηρίζονται αποκλειστικά από το υφιστάμενο προσωπικό των Βιβλιοθηκών θα ανασταλούν.

Γραμματείες Τμημάτων και Σχολών και κεντρικές υπηρεσίες θα αδυνατούν να λειτουργήσουν, κάποιες μάλιστα θα στερηθούν το σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων τους. Διοικητικές πράξεις θα καθυστερούν υπέρμετρα, η διαδικτυακή και υπολογιστική στήριξη των υπηρεσιών θα παρουσιάσει σοβαρότατα προβλήματα, ενώ η φοιτητική μέριμνα θα δεχτεί μεγάλο πλήγμα.

Το Πανεπιστήμιο δύσκολα πλέον θα ανταποκρίνεται στις διεθνείς του υποχρεώσεις, όπως η συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus, Leonardo, Comenius, Jean Monet, κ.ά., η συμμετοχή στα διεθνή δίκτυα, η εκπλήρωση διεθνών προγραμμάτων υποτροφιών, οι διμερείς συμφωνίες με δεκάδες ομοταγή πανεπιστήμια παγκοσμίως, η διοργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Τα έσοδα του Πανεπιστημίου θα υποστούν καθίζηση, αφού πολλά ερευνητικά προγράμματα που περνούν μέσα από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας θα χάσουν τις χρηματοδοτήσεις τους. Αυτό θα οδηγήσει και στην απώλεια εσόδων για το ελληνικό κράτος, καθώς το Πανεπιστήμιο με τις δυναμικές Σχολές και τα Τμήματά του εκπονεί μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα με τις πανεπιστημιακές του κλινικές παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους πολίτες της χώρας.

Η Υπουργική Απόφαση διέπεται από πλήρη αδιαφάνεια και αυθαιρεσία. Το Υπουργείο Παιδείας δεν δημοσιοποίησε την εισήγηση του προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, βάσει της οποίας ελήφθη η απόφαση για τη διαθεσιμότητα. Η μέθοδος αξιολόγησης, τα κριτήρια και η διαδικασία με την οποία το Υπουργείο κατέληξε στην απόφαση για την κατάργηση 1.349 θέσεων διοικητικών υπαλλήλων σε οκτώ ΑΕΙ της χώρας δεν έγινε γνωστή, ούτε οι λόγοι για τους οποίους επελέγησαν τα συγκεκριμένα Ιδρύματα. Το Υπουργείο τέλος απέρριψε τα σχέδια αξιολόγησης που υπέβαλαν τα Πανεπιστήμια, χωρίς να δημοσιοποιήσει το σκεπτικό της απόρριψης.

Η απόλυση των διοικητικών υπαλλήλων αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στη μακρά αλυσίδα της απαξίωσης της δημόσιας δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του ΕΚΠΑ ειδικότερα. Έρχεται να προστεθεί στη μείωση της χρηματοδότησης κατά 50% μέσα σε 3 χρόνια και το «κούρεμα» των αποθεματικών του με το PSI. Το μέτρο της διαθεσιμότητας θα επιφέρει θανάσιμο πλήγμα στο αρχαιότερο, με ιδιαίτερη ιστορική σημασία, Πανεπιστήμιο της χώρας, το οποίο μάλιστα, παρά τις αντίξοες συνθήκες, συγκαταλέγεται στο 1% των κορυφαίων Πανεπιστημίων του κόσμου. Η αξία και ποιότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου έχουν τύχει διεθνούς αναγνώρισης και προσελκύουν για συνεργασίες διακεκριμένους ξένους επιστήμονες και φοιτητές. Με την επιβολή του μέτρου της διαθεσιμότητας, ο διοικητικός μηχανισμός του Πανεπιστημίου θα καταρρεύσει καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση της ποιοτικής αυτής λειτουργίας. Είναι απορίας άξιον πως λαμβάνονται μέτρα τα οποία ενώ παρουσιάζονται ότι αποσκοπούν στην επίτευξη εκπαιδευτικών και δημοσιονομικών στόχων, στην πραγματικότητα έχουν σημαντικές αρνητικές εκπαιδευτικές, δημοσιονομικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις.

Ο Υπουργός Παιδείας στέλνει στον εισαγγελέα τους πρυτάνεις των ιδρυμάτων που πήραν το τελευταίο μέτρο που τους είχε απομείνει: να αναστείλουν συμβολικά τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Για το ΕΚΠΑ αυτό το μέτρο χρησιμοποιείται με εξαιρετική φειδώ από την ίδρυσή του το 1837, γεγονός που καταδεικνύει το βαθμό της απόγνωσης της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η πικρή αλήθεια είναι ότι ακόμα και αν η πανεπιστημιακή κοινότητα υποχωρήσει στις απειλές και προχωρήσει στο άνοιγμα των Πανεπιστημίων με τους όρους του Υπουργείου, τα Πανεπιστήμια – τουλάχιστον το ΕΚΠΑ που δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα – θα απαξιωθούν, θα αναστείλουν βασικές υπηρεσίες τους και θα αναγκαστούν να λειτουργούν σαν σκιά του παλαιού τους εαυτού.

Η Ελληνική Κυβέρνηση καλείται να αναλογιστεί και να αναλάβει τις ευθύνες της. Ενδεχόμενη απομάκρυνση διοικητικών υπαλλήλων από τις θέσεις τους θα οδηγήσει νομοτελειακά στην απαξίωση της λειτουργίας του ΕΚΠΑ και των Πανεπιστημίων της χώρας γενικότερα, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την ελληνική κοινωνία.

Ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και δημόσιοι λειτουργοί καταδικάζουμε αυτές τις ενέργειες οι οποίες προσβάλλουν την ακαδημαϊκή μας συνείδηση.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

(η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται)
Lechner Winfried, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Lindinger Stefan, Λέκτορας, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Portz Renate, Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Theisen Joachim, Λέκτορας, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αγάθος Αθανάσιος, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Αγγουράς Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Αθανασέλης Σωτήρης, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Αθανασίου Εμμανουήλ, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Αθανασίου Κυριάκος, Καθηγητής, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Αλεξανδρή Χριστίνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αλεξανδροπούλου Όλγα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξιάδης Αλ. Μηνάς, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Αλεξιάδης Ι. Μηνάς, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Αλεξοπούλου Αγγελική, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αλεξοπούλου Έφη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Αλτουβά Αλεξία, Λέκτορας, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Αναγνωστοπούλου Χριστίνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αναστασιάδη Μαρία-Χριστίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ανδρούσου Αλεξάνδρα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Ανεζίρη Σοφία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτης, Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε.
Αντωνίου Μαρία, Λέκτορας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αντωνίου Χριστίνα, Καθηγήτρια, Ιατρική
Αντωνοπούλου Αναστασία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αντωνοπούλου Θεοδώρα, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Αποστολάτος Θεοχάρης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Αποστόλου Ειρήνη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αραπογιάννη Αγγελική, Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορική και Τηλεπικοινωνιών
Αργείτης Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Αργυροπούλου-Παπαδοπούλου Παναγιώτα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Αρμαγανίδης Απόστολος, Καθηγητής, Ιατρική
Ασημακοπούλου Φωτεινή, Επίκ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Ασκούνη Νέλλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Βαβαγιάννη Μαίρη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας
Βαλαβάνης Πάνος, Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Βάργκας Εσκομπάρ Αρτούρο, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Βαρζελιώτη Γεωργία, Λέκτορας, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Βάρδου-Παπαδημητρίου Αγγελική, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Βαρουφάκης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Βάρσος Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Βασδέκης Σπύρος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Βασλαματζής Γρηγόρης, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Βελεγράκη Αριστέα, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Βελισσαρίου Ασπασία, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Βενετσιάνου  Φωτεινή, Λέκτορας, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Βέρδης Αθανάσιος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Βερτουδάκης Βασίλειος, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Βηδενμάιερ Δάφνη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Βήχου Μαρίνα, Λέκτορας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Βιβιλάκης Ιωσήφ, Καθηγητής, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Βουδούρη Αγγελική, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Βούλγαρης Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Γαγανάκης Κώστας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Γαζούλη Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Γαλανάκη Ευαγγελία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Γαλάνη Αποστολία, Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε.
Γελαδάς Νικόλαος, Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Γέμου Βασιλική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Γενά Αγγελική, Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Γεννηματά Βασιλική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Γερμανού Μαρία, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γεωργακάκη Κωνστάντζα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Γεωργάκη Αναστασία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Γεωργακοπούλου Σοφία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Γεωργιαφέντης Μιχαήλ, Λέκτορας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γιαννοπούλου Ιφιγένεια, Λέκτορας, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Γιαννουλοπούλου Γιαννούλα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γιαντσή Νικολέττα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Γιόκαρης Νίκος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Γιόση Μαίρη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Γκαράνη Μυρτώ, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Γκιώκας Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Γούτσος Διονύσης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Δανέζης Μάνος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Δασκαλάκης Δημοσθένης, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε.
Δασκαρόλη Αναστασία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δασκολιά Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Δελβερούδη Ρέα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δεληβελιώτης Χαράλαμπος, Καθηγητής, Ιατρική
Δενδρινού Βασιλική, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δεσποτοπούλου Άννα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δήμα Κλεάνθη, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Δημάκη-Ζώρα Μαρία, Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε.
Δημητριάδης Γιώργος, Καθηγητής, Ιατρική
Δημητρίου Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Δημόπουλος Αθανάσιος – Μελέτιος, Καθηγητής, Ιατρική
Δημοπούλου Ρουμπίνη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Διαμαντάκου-Αγάθου Αικατερίνη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Διαμαντοπούλου Ευαγγελία, Λέκτορας, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Δοξιάδης Κύρκος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Δότσης Γεώργιος, Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Δρακόπουλος Σταύρος, Καθηγητής, Μ.Ι.Θ.Ε.
Δρακωνάκη-Καζαντζάκη Ευανθία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Δρόσος Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δρουκόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ευθυμίου Λουκία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ευσταθόπουλος Ευστάθιος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Ζακόπουλος Νίκος, Καθηγητής, Ιατρική
Ζακυνθινός Σπύρος, Καθηγητής, Ιατρική
Ζαμάρου Ρένα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Ζέρβα Λουκία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Ζουνχιά Αικατερίνη,  Αναπλ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Ζώνιου-Σιδέρη Αθηνά, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Ζώρας Γεράσιμος, Καθηγητής, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ηλιοδρομίτη Ζωή, Λέκτορας, Ιατρική
Ηλιοδρομίτης Στάθης, Καθηγητής, Ιατρική
Ηρειώτης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Θέμου Άννα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Θεοδωράκου Καλλιόπη, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Θεοχαράκης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ιωακειμίδου Λητώ, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Ιωαννίδης Γρηγόρης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Κάββουρα-Σισσούρα Θεοδώρα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Καζάζογλου Θεοδοσία, Λέκτορας, Ιατρική
Καινούργιος Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Κακάμπουρα Ρέα, Επίκ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Κακολύρης Γεράσιμος, Λέκτορας, Ιατρική
Καλαμάκης Διονύσης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Καλκάνης Γεώργιος, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε.
Καλογήρου Γεωργία, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Καπλάνογλου Γεωργία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Καπλάνογλου Μαριάνθη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Καραβά Ευδοκία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Καραβαντά Ασημίνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Καραδήμα Γεωργία, Λέκτορας, Ιατρική
Καραδήμας Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Καραΐσκος Παντελής, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Καρακάση Κατερίνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Καρακατσούλη Άννα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Καρακίτσος Πέτρος, Καθηγητής, Ιατρική
Καραμαλέγκου Ελένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Καραμανωλάκης Βαγγέλης, Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Καρανδρέας Νίκος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Καρβούνη Αικατερίνη, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Κάρλα Γραμματική, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Καρπούζου Πέγκυ, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Κασή Εύα, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Κασσάρας Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Κατάβολος Αριστείδης, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών
Κατάκης Στυλιανός, Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κατσέλη Λούκα, Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Κατσίκης Βασίλειος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Καττάμης Αντώνης, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Κελέκης Νικόλαος, Καθηγητής, Ιατρική
Κέπετζη Βικτωρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κεφαλίδου Ευρυδίκη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κλωνάρης Χρήστος, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Κόλια-Δερμιτζάκη Αθηνά, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κόλιας Ταξιάρχης, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Κολλιόπουλος Σταύρος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορική και Τηλεπικοινωνιών
Κομνηνού Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Κοπτερίδης Πέτρος, Λέκτορας, Ιατρική
Κορκοτσίδης Αναστάσιος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Κορτέση-Δαφέρμου Χαρά, Επίκ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Κοσκολού Μαρία,  Επίκ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Κοτσιφάκη Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Κουζέλης Γεράσιμος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Κουμιώτου Αδαμαντίνη, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Κουντούρης Εμμανουήλ, Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Κουρτέση-Φιλιππάκη Γεωργία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κούρτη Ευαγγελία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Κουτσιαράς Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Κουτσιλιέρης Μιχάλης, Καθηγητής, Ιατρική
Κουτσουλέλου Σταματία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Κρεατσάς Γεώργιος, Καθηγητής, Ιατρική
Κρητικού Βικτωρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κρητικού Φλώρα, Λέκτορας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κρίδα Άλβαρεθ Κάρλος Αλμπέρτο, Καθηγητής, Ισπανική Γλώσσα & Τμήμα Φιλολογίας
Κρούπης Χρήστος, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Κυνηγός Χρόνης, Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Κυρούσης Λευτέρης, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών
Κωνσταντάκος Γιάννης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Κωνσταντινίδου Κατερίνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κωσταντόπουλος Κώστας, Καθηγητής, Ιατρική
Κωστελέτου Νικολίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Κωστής Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Κώτσιος Στυλιανός, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Λαλιώτη Βασιλική, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Λαμπροπούλου Δήμητρα, Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Λασκαράτου Χρυσούλα, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Λασκαρίδου Όλγα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Λεβεντίδης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Λεντάκης Βασίλης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Λεντάρη Τίνα, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Λεοντσίνη Αθανασία, Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Λιάβας Λάμπρος, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Λογοθέτου – Ρέλλα Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Λούγκο Μιρόν Συσάνα, Λέκτορας, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Λουκάκη Μαρίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Λουκάς Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Λυμούρης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Λυμπέρη Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Μαγουλά Ευγενία, Επίκ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Μαζαράκης Αντώνης, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Μακρυγιάννη Ευγενία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Μακρυλάκης Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε.
Μαλιάρας Νίκος, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μαλικιώση Μαρία, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Μανιάτη-Κοκκίνη Τριανταφυλλίτσα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μανιάτης Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Μανουσάκης Αρκάδης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Μαραβέγιας Ναπολέων, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Μαρκίδου Βασιλική, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μαρκόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Μαυρικάκη Ευαγγελία, Επίκ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Μαυρομιχάλη Ευθυμία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μαυρομούστακος Πλάτων, Καθηγητής, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Μαχαίρας Αναστάσιος, Καθηγητής, Ιατρική
Μεγαλοφώνου Πέρσα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας
Μεϊμάρης Μιχάλης, Καθηγητής, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Μεϊντάνης Σίμος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Μηλίγκου Ευανθία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Μηλολιδάκης Κωστής, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών
Μητσικοπούλου Βασιλική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μικρός Γιώργος, Καθηγητής, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μιννίτι Ντομένικα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μιστακίδου Κυριακή, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Μιχάλης Αθανάσιος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Μιχαλόπουλος Ανδρέας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Μιχάλσκι Μαρκ, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μιχόπουλος Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Μίχος Αθανάσιος, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Μόζερ Αμαλία, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Μούλιου Μαρία, Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μουλοπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια, Ιατρική
Μουστάκη Αργυρώ, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μπάγιος Ιωάννης, Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Μπάζου Αθηνά, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Μπακονικόλα-Γιαμά Έλση, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Μπαλαγεώργος Δημήτρης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μπαλάση Ευδοκία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μπαμπάλης Θωμάς, Επίκ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε.
Μπαμπούνης Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε.
Μπανάκου Νίκη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Μπασιάκος Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Μπατσαλιά Φρειδερίκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μπεζεβέγκης Ηλίας, Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Μπέλλα Σπυριδούλα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Μπενέτος Διονύσης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Μπιργάλιας Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μπλατάνης Κωνσταντίνος, Λέκτορας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μποτίνης Αντώνης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Μποτουροπούλου Ιφιγένεια, Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μπουντόλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Μπουρνέτας Απόστολος, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών
Μπούφη Ανδρονίκη, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Μπρούντζος Ηλίας, Καθηγητής, Ιατρική
Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ, Αναπλ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Μυλωνάς Κων/νος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Νάκας Αθανάσιος, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε.
Ναυρίδης Κλήμης, Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Νικολακόπουλος Ηλίας, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Νικολέρης Θεόδωρος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Νόβα-Καλτσούνη Χριστίνα, Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Νούτσος Κωνσταντίνος, Λέκτορας, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Ντάβου Μπετίνα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Ντάλλας Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Ντόκου Χριστίνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ντουνιά Χριστίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Ντούρου-Ηλιοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ξούριας Γιάννης, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Οικονόμου Μαρίνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Ουλής Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Παγκράτης Γεράσιμος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Παΐδας Κωνσταντίνος, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Παλιοκρασσά Λυδία, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Παναγιωτίδης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Παναγιωτοπούλου Ρόη, Καθηγήτρια, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Παναγιώτου Αντώνης, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Παναγόπουλος Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Παναγόπουλος Περικλής, Λέκτορας, Ιατρική
Πανδή-Παυλάκη Ευθυμία, Καθηγήτρια, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πανταζάκος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Πανταζάρα Ανδρομάχη-Βιργινία, Λέκτορας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Παντελίδου Μάρω, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Παπαγγελόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής, Ιατρική
Παπαγεωργίου Ανθή, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Παπαγεωργίου Σωκράτης, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Παπαδήμα Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Παπαδία-Λάλα Αναστασία, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Παπαδόπουλος Νίκος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Παπαθανασίου Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παπαθανασίου Ματθίλδη, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Παπαθεοδωρίδης Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Παπαθωμάς Αμφιλόχιος, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Παπαϊωάννου Γεωργία, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Παπαϊωάννου Σοφία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Παπακωνσταντίνου Αναστασία, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Παπανελοπούλου Φαίδρα, Λέκτορας, Μ.Ι.Θ.Ε.
Παπαπαρασκευάς Ιωσήφ, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Παπαπαύλου Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παπαπέτρου Ευαγγελία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Παπασπυρίδου Ιωάννα, Λέκτορας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Παπουτσής Ιωάννης, Λέκτορας, Ιατρική
Παρούση Αντιγόνη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Πασιάς Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Πατέλη Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πάτσιου Βασιλική, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Παυλόπουλος Βασίλης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Πέππα Μελπομένη, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Πέππα Παπαϊωάννου Ειρήνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πετράκης Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πετράκου Κυριακή, Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Πετρίδης Πλάτων, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πέτρου Αθηνούλα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας
Πεφάνης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Πιάγκου Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Πίστος Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Πλάντζος Δημήτρης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πλατάνου Θεόδωρος, Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Πλάτων Ελευθέριος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πλουμίδης Σπυρίδων, Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πλουμπίδης Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Πολέμης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Πολίτη Αικατερίνη, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Πολυμένη Ρόζα-Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας
Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα Παναγιώτα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Ποσάντζη Παρασκευή, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Πούχνερ Βάλτερ, Καθηγητής, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Προβατά Δέσποινα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πρόσκολλη Αργυρώ, Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος, Λέκτορας, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Ράπτης Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Ράπτης Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ρεθυμιωτάκη Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια, Νομική
Ρηγίνος Μιχάλης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ρηγόπουλος Δημήτρης, Καθηγητής, Ιατρική
Ρηγοπούλου Πέπη, Καθηγήτρια, Επικοινωνίας και ΜΜΕ
Ριζοπούλου Σοφία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας
Ρομπολής Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ρώτα Μαρία, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Σακελλίου Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Σαρλής Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Σγουρίδου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Σειρηνίδου Βασιλική, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Σεργίου Παύλος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Σηφιανού Μαρία, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Σιαφάκα Νάση, Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας
Σιαφλέκης Ζαχαρίας, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Σιαχανίδου Σουλτάνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Σιδηροπούλου Μαρία,  Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Σιμοπούλου Μαρία, Λέκτορας, Ιατρική
Σκιάνης Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Σκορδάς Ευθύμιος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Σκορδούλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε.
Σκούρα Λαμπρινή, Επίκ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Σουλτανάκη Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Σουλτς Ουίλλιαμ, Καθηγητής, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Σοφούλης Πάνος, Λέκτορας, Τμήμα Σλαβικών Σπουδών
Σπουρδαλάκης Μιχάλης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτ. Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Σπύρου Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών
Σταματοπούλου-Βασιλάκου Χρυσόθεμις, Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Σταυροπούλου Έρη, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Στείρης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Στεργιοπούλου Ελένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Σλαβικών Σπουδών
Στεφανή Εύα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Στεφανής Λεωνίδας, Καθηγητής, Ιατρική
Στεφανίδης Μάνος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Στεφανίδου-Λουτσίδου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Στιβανάκη Ευανθία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συριστατίδης Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Σφηκάκης Πέτρος, Καθηγητής, Ιατρική
Σφυρόερα Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Ταμπάκη Άννα, Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Ταμπάκη-Ιωνά Φρειδερίκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τάνταρος Σπυρίδων, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Τατσοπούλου Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τεντολούρης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Τερζής Γεράσιμος,  Επίκ. Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Τέρπος Ευάγγελος, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Τερροβίτης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Τζάννε Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τζουβελέκης Λεωνίδας, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Τζούμα Άννα, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Τουλούμη Γιώτα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Τουμανίδης Σάββας, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Τριανταφύλλου Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Τριμπέρης Γιώργος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Τσαγγάρης Ηρακλής, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Τσακαλώτος Ευκλείδης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τσαλίκη Λίζα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Τσάφος Βασίλης, Επίκ. Καθηγητής, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Τσελφές Βασίλης, Καθηγητής, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Τσέτσος Μάρκος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Τσιριγώτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Ιατρική
Τσόκογλου Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τσόλκας Γιάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τύμπας Αριστοτέλης, Αναπλ. Καθηγητής, Μ.Ι.Θ.Ε.
Τυροβολά Βασιλική, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Υφαντίδου Έλλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φάκας Χρήστος, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Φασούλης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε.
Φασουλιώτης Δημήτρης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Φελέκουρας Ευάγγελος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Φελοπούλου Σοφία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Φιλίππου Αναστάσιος, Λέκτορας, Ιατρική
Φιλοκύπρου Έλλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Φιτσιώρης Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Φούλιας Ιωάννης, Λέκτορας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Φρυδάκη Ευαγγελία, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Φυριππής Εμμανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε.
Χαλκιά Κρυσταλλία, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Χασάπης Δημήτρης, Καθηγητής, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Χασιακού Αφροδίτη, Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Χατζηδάκης Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική
Χατζηδημητρίου Δέσποινα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικής
Χατζηϊωάννου Αχιλλέας, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Χατζηκώστα Στυλιανή, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Χατζηλάμπρου Ροζαλία, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Χατζηχρήστου Χρυσή, Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Χαψούλας Τάσος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χοϊδάς Σπυρονικόλας, Καθηγητής, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Χρηστάκης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Χριστοδουλάκης Θεοδόσιος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Χριστοδουλάκης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας
Χρυσανθοπούλου Βασιλική, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Χρυσογέλου-Κατσή Άννα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Χρυσοστόμου Σμαράγδα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χρύσου Μάριος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ψαλιδόπουλος Μιχάλης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ψαρουδάκης Στέλιος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Ψυρρή Αδαμαντία, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Ψωμά Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας