428 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ: Το Πανεπιστήμιό μας απειλείται

Ως Μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), θέλουμε να εκφράσουμε την βαθύτατη ανησυχία μας για τις καταστροφικές επιπτώσεις που θα έχει στη λειτουργία του Πανεπιστημίου το σχέδιο διαθεσιμότητας του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πιστεύουμε ειλικρινά ότι, αν το σχέδιο αυτό πραγματοποιηθεί, θα οδηγηθούμε σε αδυναμία να επιτελέσουμε στοιχειωδώς το διδακτικό και ερευνητικό μας έργο. Πιστεύουμε μάλιστα ότι η συνεχιζόμενη απαξίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αίρει τις όποιες προϋποθέσεις ανάπτυξης έχει η ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Το Υπουργείο υλοποιεί πιεστικά και βιαστικά ένα αδικαιολόγητο, σκληρό και άδικο σχέδιο διαθεσιμότητας το οποίο προβλέπει αναγκαστικές μετακινήσεις και πιθανές απολύσεις για 498 διοικητικούς υπαλλήλους του Ιδρύματος, δηλαδή για το 40% περίπου του υπάρχοντος διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος. Καταργεί διοικητικές θέσεις παρά την αντίθετη γνώμη και εισήγηση της Συγκλήτου, σε κατάφωρη παραβίαση της αρχής της αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου που προβλέπεται ρητά από το Σύνταγμα της χώρας ( άρθρο 16 ).

Το Υπουργείο ζήτησε από το ΕΚΠΑ να αξιολογήσει τις δομές και τις υπηρεσίες του με συγκεκριμένες οδηγίες και δείκτες. Η εφαρμογή των οδηγιών αυτών κατέδειξε ότι το ΕΚΠΑ είναι ήδη διοικητικά υποστελεχωμένο. Συγκεκριμένα, ενώ σήμερα υπηρετούν στο ΕΚΠΑ 1.316 διοικητικοί υπάλληλοι, ο απαιτούμενος αριθμός για την κάλυψη των αναγκών του είναι 1.917. ΤΟ ΕΚΠΑ εξυπηρετεί 65.682 ενεργούς φοιτητές με 1.974 μέλη ΔΕΠ. Η μέση αναλογία μη διδακτικού προσωπικού και φοιτητών στα πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας και των ΗΠΑ είναι 7,9 και 9,5 ανά 100 φοιτητές αντίστοιχα, ενώ στο ΕΚΠΑ η αναλογία αυτή είναι μόλις 2 ανά 100 φοιτητές.

Οι οδηγίες του Υπουργείου αποδείχθηκαν ότι ήταν προσχηματικές και δεν υπαγορεύονταν από εκπαιδευτικά κριτήρια καθώς το Υπουργείο αποφάσισε παρά ταύτα να θέσει σε καθεστώς διαθεσιμότητας 498 υπαλλήλους. Οι εναπομείναντες 818 υπάλληλοι θα πρέπει να στηρίξουν γραμματειακά, διοικητικά, διαχειριστικά, λογιστικά και υπολογιστικά:

– Τις κεντρικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου
– 40 Γραμματείες Σχολών και Τμημάτων με τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τους προγράμματα
– 8 μεγάλες κεντρικές βιβλιοθήκες και 32 σπουδαστήρια
– 66 Κλινικές μέσα στα δημόσια νοσοκομεία
– 174 Εργαστήρια, 18 Μουσεία και τη φοιτητική μέριμνα (σίτιση, στέγαση, κτλ.) των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
– Τη φύλαξη, καθαριότητα και συντήρηση 480 κτηρίων συνολικού εμβαδού 870.000 m2 και την πυροπροστασία 1.400.000 m2 στην Πανεπιστημιόπολη και το Βοτανικό Κήπο.

Το σχέδιο, με αυθαίρετο τρόπο, προβλέπει την πλήρη κατάργηση των θέσεων φυλάκων και μεγάλες περικοπές προσωπικού σε επιλεγμένους κλάδους, όπως, π.χ., σε βιβλιοθηκονόμους όπου προβλέπεται η απομάκρυνση 50 υπαλλήλων.

Οι επιπτώσεις στη φύλαξη των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου είναι μάλλον προφανείς.

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες θα αναγκαστούν να μειώσουν ή και να διακόψουν πολλές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενώ ορισμένα παραρτήματα (βιβλιοθήκες Σχολών και Τμημάτων) θα υπολειτουργούν λόγω μεγάλης έλλειψης προσωπικού. Νέες υπηρεσίες που έχουν δρομολογηθεί να υποστηρίζονται αποκλειστικά από το υφιστάμενο προσωπικό των Βιβλιοθηκών θα ανασταλούν.

Γραμματείες Τμημάτων και Σχολών και κεντρικές υπηρεσίες θα αδυνατούν να λειτουργήσουν, κάποιες μάλιστα θα στερηθούν το σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων τους. Διοικητικές πράξεις θα καθυστερούν υπέρμετρα, η διαδικτυακή και υπολογιστική στήριξη των υπηρεσιών θα παρουσιάσει σοβαρότατα προβλήματα, ενώ η φοιτητική μέριμνα θα δεχτεί μεγάλο πλήγμα.

Το Πανεπιστήμιο δύσκολα πλέον θα ανταποκρίνεται στις διεθνείς του υποχρεώσεις, όπως η συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus, Leonardo, Comenius, Jean Monet, κ.ά., η συμμετοχή στα διεθνή δίκτυα, η εκπλήρωση διεθνών προγραμμάτων υποτροφιών, οι διμερείς συμφωνίες με δεκάδες ομοταγή πανεπιστήμια παγκοσμίως, η διοργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Τα έσοδα του Πανεπιστημίου θα υποστούν καθίζηση, αφού πολλά ερευνητικά προγράμματα που περνούν μέσα από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας θα χάσουν τις χρηματοδοτήσεις τους. Αυτό θα οδηγήσει και στην απώλεια εσόδων για το ελληνικό κράτος, καθώς το Πανεπιστήμιο με τις δυναμικές Σχολές και τα Τμήματά του εκπονεί μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα με τις πανεπιστημιακές του κλινικές παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους πολίτες της χώρας.

Η Υπουργική Απόφαση διέπεται από πλήρη αδιαφάνεια και αυθαιρεσία. Το Υπουργείο Παιδείας δεν δημοσιοποίησε την εισήγηση του προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, βάσει της οποίας ελήφθη η απόφαση για τη διαθεσιμότητα. Η μέθοδος αξιολόγησης, τα κριτήρια και η διαδικασία με την οποία το Υπουργείο κατέληξε στην απόφαση για την κατάργηση 1.349 θέσεων διοικητικών υπαλλήλων σε οκτώ ΑΕΙ της χώρας δεν έγινε γνωστή, ούτε οι λόγοι για τους οποίους επελέγησαν τα συγκεκριμένα Ιδρύματα. Το Υπουργείο τέλος απέρριψε τα σχέδια αξιολόγησης που υπέβαλαν τα Πανεπιστήμια, χωρίς να δημοσιοποιήσει το σκεπτικό της απόρριψης.

Η απόλυση των διοικητικών υπαλλήλων αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στη μακρά αλυσίδα της απαξίωσης της δημόσιας δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του ΕΚΠΑ ειδικότερα. Έρχεται να προστεθεί στη μείωση της χρηματοδότησης κατά 50% μέσα σε 3 χρόνια και το «κούρεμα» των αποθεματικών του με το PSI. Το μέτρο της διαθεσιμότητας θα επιφέρει θανάσιμο πλήγμα στο αρχαιότερο, με ιδιαίτερη ιστορική σημασία, Πανεπιστήμιο της χώρας, το οποίο μάλιστα, παρά τις αντίξοες συνθήκες, συγκαταλέγεται στο 1% των κορυφαίων Πανεπιστημίων του κόσμου. Η αξία και ποιότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου έχουν τύχει διεθνούς αναγνώρισης και προσελκύουν για συνεργασίες διακεκριμένους ξένους επιστήμονες και φοιτητές. Με την επιβολή του μέτρου της διαθεσιμότητας, ο διοικητικός μηχανισμός του Πανεπιστημίου θα καταρρεύσει καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση της ποιοτικής αυτής λειτουργίας. Είναι απορίας άξιον πως λαμβάνονται μέτρα τα οποία ενώ παρουσιάζονται ότι αποσκοπούν στην επίτευξη εκπαιδευτικών και δημοσιονομικών στόχων, στην πραγματικότητα έχουν σημαντικές αρνητικές εκπαιδευτικές, δημοσιονομικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις.

Ο Υπουργός Παιδείας στέλνει στον εισαγγελέα τους πρυτάνεις των ιδρυμάτων που πήραν το τελευταίο μέτρο που τους είχε απομείνει: να αναστείλουν συμβολικά τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Για το ΕΚΠΑ αυτό το μέτρο χρησιμοποιείται με εξαιρετική φειδώ από την ίδρυσή του το 1837, γεγονός που καταδεικνύει το βαθμό της απόγνωσης της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η πικρή αλήθεια είναι ότι ακόμα και αν η πανεπιστημιακή κοινότητα υποχωρήσει στις απειλές και προχωρήσει στο άνοιγμα των Πανεπιστημίων με τους όρους του Υπουργείου, τα Πανεπιστήμια – τουλάχιστον το ΕΚΠΑ που δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα – θα απαξιωθούν, θα αναστείλουν βασικές υπηρεσίες τους και θα αναγκαστούν να λειτουργούν σαν σκιά του παλαιού τους εαυτού.

Η Ελληνική Κυβέρνηση καλείται να αναλογιστεί και να αναλάβει τις ευθύνες της. Ενδεχόμενη απομάκρυνση διοικητικών υπαλλήλων από τις θέσεις τους θα οδηγήσει νομοτελειακά στην απαξίωση της λειτουργίας του ΕΚΠΑ και των Πανεπιστημίων της χώρας γενικότερα, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την ελληνική κοινωνία.

Ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και δημόσιοι λειτουργοί καταδικάζουμε αυτές τις ενέργειες οι οποίες προσβάλλουν την ακαδημαϊκή μας συνείδηση.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

(η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται)
Lechner Winfried, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Lindinger Stefan, Λέκτορας, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Portz Renate, Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Theisen Joachim, Λέκτορας, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αγάθος Αθανάσιος, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Αγγουράς Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Αθανασέλης Σωτήρης, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Αθανασίου Εμμανουήλ, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Αθανασίου Κυριάκος, Καθηγητής, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Αλεξανδρή Χριστίνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αλεξανδροπούλου Όλγα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξιάδης Αλ. Μηνάς, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Αλεξιάδης Ι. Μηνάς, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Αλεξοπούλου Αγγελική, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αλεξοπούλου Έφη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Αλτουβά Αλεξία, Λέκτορας, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Αναγνωστοπούλου Χριστίνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αναστασιάδη Μαρία-Χριστίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ανδρούσου Αλεξάνδρα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Ανεζίρη Σοφία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτης, Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε.
Αντωνίου Μαρία, Λέκτορας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αντωνίου Χριστίνα, Καθηγήτρια, Ιατρική
Αντωνοπούλου Αναστασία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αντωνοπούλου Θεοδώρα, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Αποστολάτος Θεοχάρης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Αποστόλου Ειρήνη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αραπογιάννη Αγγελική, Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορική και Τηλεπικοινωνιών
Αργείτης Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Αργυροπούλου-Παπαδοπούλου Παναγιώτα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Αρμαγανίδης Απόστολος, Καθηγητής, Ιατρική
Ασημακοπούλου Φωτεινή, Επίκ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Ασκούνη Νέλλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Βαβαγιάννη Μαίρη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας
Βαλαβάνης Πάνος, Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Βάργκας Εσκομπάρ Αρτούρο, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Βαρζελιώτη Γεωργία, Λέκτορας, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Βάρδου-Παπαδημητρίου Αγγελική, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Βαρουφάκης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Βάρσος Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Βασδέκης Σπύρος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Βασλαματζής Γρηγόρης, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Βελεγράκη Αριστέα, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Βελισσαρίου Ασπασία, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Βενετσιάνου  Φωτεινή, Λέκτορας, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Βέρδης Αθανάσιος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Βερτουδάκης Βασίλειος, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Βηδενμάιερ Δάφνη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Βήχου Μαρίνα, Λέκτορας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Βιβιλάκης Ιωσήφ, Καθηγητής, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Βουδούρη Αγγελική, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Βούλγαρης Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Γαγανάκης Κώστας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Γαζούλη Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Γαλανάκη Ευαγγελία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Γαλάνη Αποστολία, Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε.
Γελαδάς Νικόλαος, Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Γέμου Βασιλική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Γενά Αγγελική, Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Γεννηματά Βασιλική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Γερμανού Μαρία, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γεωργακάκη Κωνστάντζα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Γεωργάκη Αναστασία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Γεωργακοπούλου Σοφία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Γεωργιαφέντης Μιχαήλ, Λέκτορας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γιαννοπούλου Ιφιγένεια, Λέκτορας, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Γιαννουλοπούλου Γιαννούλα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γιαντσή Νικολέττα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Γιόκαρης Νίκος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Γιόση Μαίρη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Γκαράνη Μυρτώ, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Γκιώκας Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Γούτσος Διονύσης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Δανέζης Μάνος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Δασκαλάκης Δημοσθένης, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε.
Δασκαρόλη Αναστασία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δασκολιά Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Δελβερούδη Ρέα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δεληβελιώτης Χαράλαμπος, Καθηγητής, Ιατρική
Δενδρινού Βασιλική, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δεσποτοπούλου Άννα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δήμα Κλεάνθη, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Δημάκη-Ζώρα Μαρία, Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε.
Δημητριάδης Γιώργος, Καθηγητής, Ιατρική
Δημητρίου Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Δημόπουλος Αθανάσιος – Μελέτιος, Καθηγητής, Ιατρική
Δημοπούλου Ρουμπίνη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Διαμαντάκου-Αγάθου Αικατερίνη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Διαμαντοπούλου Ευαγγελία, Λέκτορας, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Δοξιάδης Κύρκος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Δότσης Γεώργιος, Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Δρακόπουλος Σταύρος, Καθηγητής, Μ.Ι.Θ.Ε.
Δρακωνάκη-Καζαντζάκη Ευανθία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Δρόσος Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δρουκόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ευθυμίου Λουκία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ευσταθόπουλος Ευστάθιος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Ζακόπουλος Νίκος, Καθηγητής, Ιατρική
Ζακυνθινός Σπύρος, Καθηγητής, Ιατρική
Ζαμάρου Ρένα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Ζέρβα Λουκία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Ζουνχιά Αικατερίνη,  Αναπλ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Ζώνιου-Σιδέρη Αθηνά, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Ζώρας Γεράσιμος, Καθηγητής, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ηλιοδρομίτη Ζωή, Λέκτορας, Ιατρική
Ηλιοδρομίτης Στάθης, Καθηγητής, Ιατρική
Ηρειώτης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Θέμου Άννα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Θεοδωράκου Καλλιόπη, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Θεοχαράκης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ιωακειμίδου Λητώ, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Ιωαννίδης Γρηγόρης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Κάββουρα-Σισσούρα Θεοδώρα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Καζάζογλου Θεοδοσία, Λέκτορας, Ιατρική
Καινούργιος Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Κακάμπουρα Ρέα, Επίκ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Κακολύρης Γεράσιμος, Λέκτορας, Ιατρική
Καλαμάκης Διονύσης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Καλκάνης Γεώργιος, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε.
Καλογήρου Γεωργία, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Καπλάνογλου Γεωργία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Καπλάνογλου Μαριάνθη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Καραβά Ευδοκία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Καραβαντά Ασημίνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Καραδήμα Γεωργία, Λέκτορας, Ιατρική
Καραδήμας Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Καραΐσκος Παντελής, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Καρακάση Κατερίνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Καρακατσούλη Άννα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Καρακίτσος Πέτρος, Καθηγητής, Ιατρική
Καραμαλέγκου Ελένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Καραμανωλάκης Βαγγέλης, Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Καρανδρέας Νίκος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Καρβούνη Αικατερίνη, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Κάρλα Γραμματική, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Καρπούζου Πέγκυ, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Κασή Εύα, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Κασσάρας Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Κατάβολος Αριστείδης, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών
Κατάκης Στυλιανός, Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κατσέλη Λούκα, Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Κατσίκης Βασίλειος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Καττάμης Αντώνης, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Κελέκης Νικόλαος, Καθηγητής, Ιατρική
Κέπετζη Βικτωρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κεφαλίδου Ευρυδίκη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κλωνάρης Χρήστος, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Κόλια-Δερμιτζάκη Αθηνά, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κόλιας Ταξιάρχης, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Κολλιόπουλος Σταύρος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορική και Τηλεπικοινωνιών
Κομνηνού Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Κοπτερίδης Πέτρος, Λέκτορας, Ιατρική
Κορκοτσίδης Αναστάσιος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Κορτέση-Δαφέρμου Χαρά, Επίκ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Κοσκολού Μαρία,  Επίκ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Κοτσιφάκη Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Κουζέλης Γεράσιμος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Κουμιώτου Αδαμαντίνη, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Κουντούρης Εμμανουήλ, Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Κουρτέση-Φιλιππάκη Γεωργία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κούρτη Ευαγγελία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Κουτσιαράς Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Κουτσιλιέρης Μιχάλης, Καθηγητής, Ιατρική
Κουτσουλέλου Σταματία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Κρεατσάς Γεώργιος, Καθηγητής, Ιατρική
Κρητικού Βικτωρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κρητικού Φλώρα, Λέκτορας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κρίδα Άλβαρεθ Κάρλος Αλμπέρτο, Καθηγητής, Ισπανική Γλώσσα & Τμήμα Φιλολογίας
Κρούπης Χρήστος, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Κυνηγός Χρόνης, Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Κυρούσης Λευτέρης, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών
Κωνσταντάκος Γιάννης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Κωνσταντινίδου Κατερίνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κωσταντόπουλος Κώστας, Καθηγητής, Ιατρική
Κωστελέτου Νικολίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Κωστής Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Κώτσιος Στυλιανός, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Λαλιώτη Βασιλική, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Λαμπροπούλου Δήμητρα, Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Λασκαράτου Χρυσούλα, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Λασκαρίδου Όλγα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Λεβεντίδης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Λεντάκης Βασίλης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Λεντάρη Τίνα, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Λεοντσίνη Αθανασία, Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Λιάβας Λάμπρος, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Λογοθέτου – Ρέλλα Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Λούγκο Μιρόν Συσάνα, Λέκτορας, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Λουκάκη Μαρίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Λουκάς Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Λυμούρης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Λυμπέρη Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Μαγουλά Ευγενία, Επίκ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Μαζαράκης Αντώνης, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Μακρυγιάννη Ευγενία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Μακρυλάκης Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε.
Μαλιάρας Νίκος, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μαλικιώση Μαρία, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Μανιάτη-Κοκκίνη Τριανταφυλλίτσα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μανιάτης Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Μανουσάκης Αρκάδης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Μαραβέγιας Ναπολέων, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Μαρκίδου Βασιλική, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μαρκόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Μαυρικάκη Ευαγγελία, Επίκ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Μαυρομιχάλη Ευθυμία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μαυρομούστακος Πλάτων, Καθηγητής, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Μαχαίρας Αναστάσιος, Καθηγητής, Ιατρική
Μεγαλοφώνου Πέρσα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας
Μεϊμάρης Μιχάλης, Καθηγητής, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Μεϊντάνης Σίμος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Μηλίγκου Ευανθία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Μηλολιδάκης Κωστής, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών
Μητσικοπούλου Βασιλική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μικρός Γιώργος, Καθηγητής, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μιννίτι Ντομένικα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μιστακίδου Κυριακή, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Μιχάλης Αθανάσιος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Μιχαλόπουλος Ανδρέας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Μιχάλσκι Μαρκ, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μιχόπουλος Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Μίχος Αθανάσιος, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Μόζερ Αμαλία, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Μούλιου Μαρία, Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μουλοπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια, Ιατρική
Μουστάκη Αργυρώ, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μπάγιος Ιωάννης, Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Μπάζου Αθηνά, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Μπακονικόλα-Γιαμά Έλση, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Μπαλαγεώργος Δημήτρης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μπαλάση Ευδοκία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μπαμπάλης Θωμάς, Επίκ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε.
Μπαμπούνης Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε.
Μπανάκου Νίκη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Μπασιάκος Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Μπατσαλιά Φρειδερίκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μπεζεβέγκης Ηλίας, Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Μπέλλα Σπυριδούλα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Μπενέτος Διονύσης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Μπιργάλιας Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μπλατάνης Κωνσταντίνος, Λέκτορας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μποτίνης Αντώνης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Μποτουροπούλου Ιφιγένεια, Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μπουντόλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Μπουρνέτας Απόστολος, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών
Μπούφη Ανδρονίκη, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Μπρούντζος Ηλίας, Καθηγητής, Ιατρική
Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ, Αναπλ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Μυλωνάς Κων/νος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Νάκας Αθανάσιος, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε.
Ναυρίδης Κλήμης, Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Νικολακόπουλος Ηλίας, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Νικολέρης Θεόδωρος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Νόβα-Καλτσούνη Χριστίνα, Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Νούτσος Κωνσταντίνος, Λέκτορας, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Ντάβου Μπετίνα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Ντάλλας Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Ντόκου Χριστίνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ντουνιά Χριστίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Ντούρου-Ηλιοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ξούριας Γιάννης, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Οικονόμου Μαρίνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Ουλής Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Παγκράτης Γεράσιμος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Παΐδας Κωνσταντίνος, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Παλιοκρασσά Λυδία, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Παναγιωτίδης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Παναγιωτοπούλου Ρόη, Καθηγήτρια, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Παναγιώτου Αντώνης, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Παναγόπουλος Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Παναγόπουλος Περικλής, Λέκτορας, Ιατρική
Πανδή-Παυλάκη Ευθυμία, Καθηγήτρια, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πανταζάκος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Πανταζάρα Ανδρομάχη-Βιργινία, Λέκτορας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Παντελίδου Μάρω, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Παπαγγελόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής, Ιατρική
Παπαγεωργίου Ανθή, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Παπαγεωργίου Σωκράτης, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Παπαδήμα Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Παπαδία-Λάλα Αναστασία, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Παπαδόπουλος Νίκος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Παπαθανασίου Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παπαθανασίου Ματθίλδη, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Παπαθεοδωρίδης Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Παπαθωμάς Αμφιλόχιος, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Παπαϊωάννου Γεωργία, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Παπαϊωάννου Σοφία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Παπακωνσταντίνου Αναστασία, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Παπανελοπούλου Φαίδρα, Λέκτορας, Μ.Ι.Θ.Ε.
Παπαπαρασκευάς Ιωσήφ, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Παπαπαύλου Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παπαπέτρου Ευαγγελία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Παπασπυρίδου Ιωάννα, Λέκτορας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Παπουτσής Ιωάννης, Λέκτορας, Ιατρική
Παρούση Αντιγόνη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Πασιάς Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Πατέλη Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πάτσιου Βασιλική, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Παυλόπουλος Βασίλης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Πέππα Μελπομένη, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Πέππα Παπαϊωάννου Ειρήνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πετράκης Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πετράκου Κυριακή, Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Πετρίδης Πλάτων, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πέτρου Αθηνούλα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας
Πεφάνης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Πιάγκου Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Πίστος Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Πλάντζος Δημήτρης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πλατάνου Θεόδωρος, Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Πλάτων Ελευθέριος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πλουμίδης Σπυρίδων, Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πλουμπίδης Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Πολέμης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Πολίτη Αικατερίνη, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Πολυμένη Ρόζα-Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας
Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα Παναγιώτα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Ποσάντζη Παρασκευή, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Πούχνερ Βάλτερ, Καθηγητής, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Προβατά Δέσποινα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πρόσκολλη Αργυρώ, Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος, Λέκτορας, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Ράπτης Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Ράπτης Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ρεθυμιωτάκη Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια, Νομική
Ρηγίνος Μιχάλης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ρηγόπουλος Δημήτρης, Καθηγητής, Ιατρική
Ρηγοπούλου Πέπη, Καθηγήτρια, Επικοινωνίας και ΜΜΕ
Ριζοπούλου Σοφία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας
Ρομπολής Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ρώτα Μαρία, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Σακελλίου Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Σαρλής Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Σγουρίδου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Σειρηνίδου Βασιλική, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Σεργίου Παύλος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Σηφιανού Μαρία, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Σιαφάκα Νάση, Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας
Σιαφλέκης Ζαχαρίας, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Σιαχανίδου Σουλτάνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Σιδηροπούλου Μαρία,  Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Σιμοπούλου Μαρία, Λέκτορας, Ιατρική
Σκιάνης Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Σκορδάς Ευθύμιος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Σκορδούλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε.
Σκούρα Λαμπρινή, Επίκ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Σουλτανάκη Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Σουλτς Ουίλλιαμ, Καθηγητής, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Σοφούλης Πάνος, Λέκτορας, Τμήμα Σλαβικών Σπουδών
Σπουρδαλάκης Μιχάλης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτ. Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Σπύρου Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών
Σταματοπούλου-Βασιλάκου Χρυσόθεμις, Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Σταυροπούλου Έρη, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Στείρης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Στεργιοπούλου Ελένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Σλαβικών Σπουδών
Στεφανή Εύα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Στεφανής Λεωνίδας, Καθηγητής, Ιατρική
Στεφανίδης Μάνος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Στεφανίδου-Λουτσίδου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Στιβανάκη Ευανθία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συριστατίδης Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Σφηκάκης Πέτρος, Καθηγητής, Ιατρική
Σφυρόερα Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Ταμπάκη Άννα, Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Ταμπάκη-Ιωνά Φρειδερίκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τάνταρος Σπυρίδων, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Τατσοπούλου Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τεντολούρης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Τερζής Γεράσιμος,  Επίκ. Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Τέρπος Ευάγγελος, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Τερροβίτης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Τζάννε Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τζουβελέκης Λεωνίδας, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Τζούμα Άννα, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Τουλούμη Γιώτα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Τουμανίδης Σάββας, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Τριανταφύλλου Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Τριμπέρης Γιώργος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Τσαγγάρης Ηρακλής, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική
Τσακαλώτος Ευκλείδης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τσαλίκη Λίζα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Τσάφος Βασίλης, Επίκ. Καθηγητής, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Τσελφές Βασίλης, Καθηγητής, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Τσέτσος Μάρκος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Τσιριγώτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Ιατρική
Τσόκογλου Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τσόλκας Γιάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τύμπας Αριστοτέλης, Αναπλ. Καθηγητής, Μ.Ι.Θ.Ε.
Τυροβολά Βασιλική, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Υφαντίδου Έλλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φάκας Χρήστος, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Φασούλης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε.
Φασουλιώτης Δημήτρης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Φελέκουρας Ευάγγελος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Φελοπούλου Σοφία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Φιλίππου Αναστάσιος, Λέκτορας, Ιατρική
Φιλοκύπρου Έλλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Φιτσιώρης Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Φούλιας Ιωάννης, Λέκτορας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Φρυδάκη Ευαγγελία, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Φυριππής Εμμανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε.
Χαλκιά Κρυσταλλία, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.
Χασάπης Δημήτρης, Καθηγητής, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Χασιακού Αφροδίτη, Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Χατζηδάκης Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική
Χατζηδημητρίου Δέσποινα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικής
Χατζηϊωάννου Αχιλλέας, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική
Χατζηκώστα Στυλιανή, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Χατζηλάμπρου Ροζαλία, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Χατζηχρήστου Χρυσή, Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Χαψούλας Τάσος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χοϊδάς Σπυρονικόλας, Καθηγητής, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Χρηστάκης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Χριστοδουλάκης Θεοδόσιος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
Χριστοδουλάκης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας
Χρυσανθοπούλου Βασιλική, Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας
Χρυσογέλου-Κατσή Άννα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Χρυσοστόμου Σμαράγδα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χρύσου Μάριος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ψαλιδόπουλος Μιχάλης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ψαρουδάκης Στέλιος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Ψυρρή Αδαμαντία, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική
Ψωμά Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας

#tutorpool

Αυτές τις μέρες ξεκίνησε η επίσημη λειτουργία της ιστοσελίδας του #tutorpool που οργανώνεται εδώ και καιρό μέσα από το twitter. Το #tutorpool είναι ένα δίκτυο εθελοντισμού και αλληλεγγύης για την Παιδεία όπου μπορεί κανείς να  αναζητήσει διαθέσιμα μαθήματα που προσφέρονται δωρεάν από εθελοντές δασκάλους και καθηγητές σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και απευθύνεται σε όλους όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε με οποιονδήποτε τρόπο στο #tutorpool, μπορείτε να γίνετε μέλη της ιστοσελίδας και να μάθετε περισσότερα. Στους δύσκολους  καιρούς που ζούμε η αλληλεγγύη είναι το μοναδικό μας όπλο..

Home

Μερικές απληροφορίες:

.

Tι είναι το #tutorpool; Το #tutorpool είναι ένα Δίκτυο Εθελοντισμού και Αλληλλεγύης για την Παιδεία που δημιουργήθηκε από πολίτες αυθόρμητα αλλά και αποφασιστικά, μέσω διαδικτύου. Η ψηφιακή γειτονιά γίνεται πραγματικότητα. Σκοπός μας είναι να περιηγηθούμε στους δρόμους της για να συναντήσουμε ο ένας τον άλλο, να κουβεντιάσουμε και να συνεργαστούμε, να αλληλεπιδράσουμε και να αλληλοβοηθηθούμε. Οι πρώην μαθητές μεταδίδουν την γνώση στους σημερινούς.  Οι γονείς στηρίζουν ο ένας τον άλλο. Οι μαθητές γνωρίζονται μεταξύ τους και δημιουργούν. Όλοι μαζί διδασκόμαστε την αλληλεγγύη στην πράξη.  Ο καθένας με τις δυνάμεις του και πολυεπίπεδα, επιχειρούμε να πετύχουμε αυτό που η πολιτεία αδυνατεί να προσφέρει ή δεν έχει σκοπό να προσφέρει· τις ίσες ευκαιρίες για κάθε μαθητή, όσο αυτό είναι δυνατό εντός του παρόντος εκπαιδευτικού συστήματος. Ξεκινάμε δυνατά και δε  θα το βάλουμε κάτω με τίποτα. Κανένας  μαθητής  χωρίς  βοήθεια.

.

Ποιοι είμαστε; Όλοι εμείς, άνθρωποι που ανήκουμε στην ευρύτερη επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, δάσκαλοι και καθηγητές της δημόσιας, ιδιωτικής και φροντιστηριακής εκπαίδευσης, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι και αδιόριστοι, φοιτητές προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, ερευνητές και ακαδημαϊκοί, αλλά και επαγγελματίες εκτός του εκπαιδευτικού χώρου, άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων, του πολιτισμού και του αθλητισμού, πολίτες εν γένει που θεωρούμε ότι το δικαίωμα στην παιδεία είναι θεμελιώδες, συγκροτούμε από κοινού με τους μαθητές και τους γονείς ένα δίκτυο αλληλεγγύης και εθελοντισμού για την παιδεία, για να διασφαλίσουμε την πρόσβαση όλων των μαθητών στη γνώση.

.

Γιατί τώρα; Ζούμε μία περίοδο όπου η δημόσια εκπαίδευση και οι λειτουργοί της απαξιώνονται με κάθε τρόπο, όπου η δημόσια και δωρεάν παιδεία παραμένει ανεκπλήρωτο κοινωνικό δικαίωμα. Σχολικές μονάδες καταργούνται, άλλες συγχωνεύονται, και όλες υπολειτουργούν. Μαθητές κάνουν μάθημα χωρίς σχολικά εγχειρίδια. Δάσκαλοι και καθηγητές αγωνίζονται να παράσχουν γνώση, χωρίς στήριξη από την κεντρική διοίκηση, δεδομένου του γεγονότος ότι προγράμματα όπως η ενισχυτική διδασκαλία έχουν καταργηθεί. Γονείς αδυνατούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά στις ανάγκες των παιδιών τους, όπως αυτές διαμορφώνονται από το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. Όλοι εμείς αποφασίζουμε πως δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να σταθούμε απλοί θεατές.

.

Το #tutorpool θα λειτουργεί ανταγωνιστικά στα ιδιωτικά φροντιστήρια; Κάθε άλλο. Το #tutorpool σε καμία περίπτωση δεν προσπαθεί να υποκαταστήσει το ρόλο της ιδιωτικής και φροντιστηριακής εκπαίδευσης, ίσα ίσα ευελπιστούμε ότι υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας για να θέσουμε όλοι εαυτούς αλληλέγγυους προς τους μαθητές που δεν έχουν πρόσβαση στην ενισχυτική διδασκαλία.

.

Αντικαθιστάτε την Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία; Όχι. Ρητά και κατηγορηματικά η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι πάγιο αίτημα όχι μόνο δικό μας, αλλά και όλης της κοινωνίας. Σε καμία περίπτωση επίσης το #tutorpool δεν δημιουργήθηκε για να αναπληρώσει τις ελλείψεις της δημόσιας εκπαίδευσης και ξεκάθαρα δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες που έχει η πολιτεία απέναντι στην μαθητική και γονεϊκή κοινότητα. Το #tutorpool στηρίζει τους μαθητές που έρχονται αντιμέτωποι με τις ελλείψεις αυτές. Παράλληλα δεν παύουμε λεπτό να οραματιζόμαστε και να απαιτούμε ως πολίτες μια δημόσια δωρεάν παιδεία ίσων ευκαιριών, όπου δεν θα χρειάζονται δίκτυα όπως το #tutorpool.

.

Πόσο θα μου κοστίσει; Απολύτως τίποτα.  Σε καμία περίπτωση εθελοντής του #tutorpool δεν θα σας ζητήσει ποτέ αμοιβή. Οι διδάσκοντες  που  συμμετέχουν στην προσπάθεια έχουν απερίφραστα δηλώσει και δεσμευτεί για την εθελοντική και δωρεάν διάθεση της γνώσης και του χρόνου τους. Οποιαδήποτε (άμεση ή έμμεση) αναφορά  σε οικονομική συναλλαγή ακυρώνει αυτομάτως την συμμετοχή τους στο #tutorpool και θα πρέπει να αρνηθείτε. Σε τέτοια περίπτωση παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τους συντονιστές του #tutorpool.

.

Πού θα γίνονται τα μαθήματα;

.

Ιδιαίτερα μαθήματα: Το #tutorpool διευκολύνει την επαφή των δύο πλευρών προτείνοντας τα μαθήματα να γίνονται στο σπίτι του μαθητή υπό την επίβλεψη του γονέα. Οι διδάσκοντες δηλώνουν πως είναι απόλυτα σύμφωνοι με αυτό. Σε περίπτωση που γονείς /κηδεμόνες και καθηγητές αποφασίσουν από κοινού πως προτιμούν άλλο χώρο διδασκαλίας, αυτό δεν αφορά το #tutorpool το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρει για την επιλογή του χώρου των μαθημάτων.

.

Ομαδικά μαθήματα: Μαθήματα σε γκρουπ  ελπίζουμε να πραγματοποιούνται στο μέλλον σε αίθουσες προσφερόμενες από διάφορους φορείς.

.

Τηλεδιδασκαλία: Κατά προτεραιότητα, οι μαθητές απομακρυσμένων περιοχών θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα της τηλεδιδασκαλίας μέσω διαδικτύου, με μέσα τα οποία θα διαθέτουν οι ίδιοι ή εθελοντές του δικτύου. Το #tutorpool εργάζεται για την πραγματοποίηση των μαθημάτων αυτών αλλά δεν μπορεί να τα εγγυηθεί.

.

Ποιες ευθύνες αναλαμβάνω ως καθηγητής; Οι εκάστοτε διδάσκοντες φέρουν την απόλυτη ευθύνη της ποιότητας της παρεχόμενης γνώσης, όπως άλλωστε συμβαίνει και στην αμειβόμενη διδασκαλία. Φέρουν επίσης την αποκλειστική ευθύνη (αστική/ποινική) για την εν γένει συμπεριφορά τους και οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από αυτήν, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν κείμενο.

.

Ποιες ευθύνες αναλαμβάνω ως γονιός; Κάθε ευθύνη. Γι αυτό και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε την συνεργασία, αν αντιληφθείτε πως δεν είστε ικανοποιημένος  από την παρεχόμενη διδασκαλία.

.

Ποιες ευθύνες αναλαμβάνω ως μαθητής; Κατά την εγγραφή σου θα πρέπει να έχεις εξασφαλίσει την συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα σου, αν είσαι κάτω των 18 ετών. Τα άλλα τα ξέρεις: διαβάζεις όσο μπορείς, είσαι πάντα στην ώρα σου, κάνεις τις εργασίες σου, δεν δημιουργείς προβλήματα στον δάσκαλό σου. Ενημερώνεις τον γονέα /κηδεμόνα σου, αν δεν επιθυμείς να συνεχίσεις τα μαθήματα ή αν κάτι σε ενόχλησε (δεν διστάζουμε, αναφέρουμε αμέσως στην οικογένειά μας αν κάτι δεν πάει καλά, το κάνουμε τόσο για μας όσο και για τους άλλους μαθητές). Τέλος, στο φόρουμ των μαθητών περιμένουμε τις δικές σου ιδέες για εθελοντικές δράσεις. Γνωριστείτε μεταξύ σας, σκεφτείτε, προτείνετε…

.

Πώς έρχομαι σε επαφή / ώς δηλώνω συμμετοχή; Η ιστοσελίδα του #tutorpool είναι υπό διαρκή ανακατασκευή. Εδώ θα βρεις διαδραστικό χάρτη και όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείς.

.

Πότε μπορώ να γίνω δάσκαλος; Χρειάζονται ακαδημαϊκές γνώσεις και όρεξη. Για μαθητές Γυμνασίου / Λυκείου απαιτείται τίτλος ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης  (φοιτητές και πτυχιούχοι). Σε μικρότερα παιδιά και μετά από την ενημέρωση και την σύμφωνη γνώμη των γονιών, μπορεί ο εθελοντής να είναι απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης. Διαβάζουμε παρέα!

.

Ποια μαθήματα περιλαμβάνονται και σε ποιες περιοχές; Ανάλογα με τη συμμετοχή των εθελοντών δασκάλων στο #tutorpool θα προσφέρονται μαθήματα που περιλαμβάνονται στο σχολικό πρόγραμμα διδασκαλίας, στις ώρες και μέρες που θα είναι διαθέσιμοι. Υπάρχει στην ιστοσελίδα του #tutorpool ειδικός χάρτης όπου μπορεί κανείς να δει την προσφορά σε μαθήματα ανά περιοχή. Θα δοθεί δυνατότητα και για μαθήματα γενικού ενδιαφέροντος, όπως ζωγραφική, μουσική, χορός, αθλητισμός, webdesign, κα.

.

Δεν υπάρχει το μάθημα που χρειάζομαι / δεν έχει στην περιοχή μου, τι κάνω; Αν το μάθημα που σε ενδιαφέρει δεν υπάρχει στη λίστα μας ή δεν προσφέρεται στην περιοχή σου, ζήτα το! Γράψε στο #tutorpool και θα αναζητήσουμε μαζί εθελοντή.

.

Είμαι ενήλικας, χρειάζομαι μαθήματα, μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα; Φυσικά. Ανάλογα με τις ανάγκες που θα διατυπωθούν το #tutorpool θα προσπαθήσει να βοηθήσει όποιον χρειάζεται δάσκαλο, (π.χ. μαθήματα ελληνικών σε πρόσφυγες, μετανάστες και παλιννοστούντες.)

.

Σε ποιους μαθητές  απευθύνεται; Το #tutorpool απευθύνεται σε όλους όσοι το έχουν ανάγκη. Το  #tutorpool στηρίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη, γι’ αυτό σκέψου αν το χρειάζεσαι.  Αν δεν το χρειάζεσαι πραγματικά, αναλογίσου μήπως κάνοντας την αίτηση στερείς τη θέση από κάποιον που την έχει πραγματικά ανάγκη. Σεβάσου επίσης ότι η διδασκαλία είναι λειτούργημα αλλά και μέσο βιοπορισμού. Η δωρεάν διάθεση της είναι για εκεί μόνο όπου δεν υπάρχει  άλλη λύση.

.

Είμαι μαθητής/τρια ή γονιός/κηδεμόνας και θέλω και εγώ να προσφέρω. Πάντα μπορούμε ανεξάρτητα να προσφέρουμε εθελοντικό έργο και να είμαστε αλληλέγγυοι με τους γύρω μας. Κοίτα για ανάγκες στην γειτονιά σου, στο σχολείο σου ή σε σχετικούς με τον εθελοντισμό φορείς. Επιπλέον, στη σελίδα του #tutorpool θα προτείνονται εθελοντικές δράσεις. Δήλωσε συμμετοχή!

.

Το έχετε ξανακάνει αυτό; Πολλοί από τους εθελοντές του #tutorpool ήδη προσφέρουν ανά την Ελλάδα ενισχυτική διδασκαλία μεμονωμένα και αμισθί. Ωστόσο, αντίστοιχο πανελλαδικό δίκτυο εθελοντισμού διδασκόντων/γονέων/μαθητών δεν έχει επιχειρηθεί στο παρελθόν. Για το λόγο αυτό τα σχόλια σας, οι παρατηρήσεις σας, οι ιδέες σας και η κριτική σας αναφορικά με τον συντονισμό είναι πολύτιμα. Μη διστάσετε λοιπόν να επικοινωνήσετε, το δίκτυο βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και επιδιώκει τη διαρκή βελτίωσή του. Στο #tutorpool μαθαίνουμε όλοι.

Η Πρόνοια συνθλίβεται. Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες χτυπιούνται αλύπητα.

Δελτίο Τύπου ΠΟΜΕΕΑ

 

Τριήμερη ΑΠΕΡΓΙΑ των εργαζομένων στα Ιδρύματα 6 – 7 – 8 Δεκεμβρίου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ στις 8/12 και ώρα 14:00 στο χώρο του ΕΚΑ

 

S.O.S. Η Πρόνοια συνθλίβεται. Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες χτυπιούνται αλύπητα.

 

Πάνω από 40 Κέντρα Εκπαίδευσης/Στήριξης/Αποκατάστασης ΑμεΑ που εδώ και δεκαετίες αναπληρώνουν τις κρατικές ελλείψεις με υποδειγματικό τρόπο, τα δύο τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα βιωσιμότητας.

Σήμερα απειλούνται με κλείσιμο καθώς τα τελευταία χρήματα που έφτασαν από την κρατική και περικομμένη κατά 50% επιχορήγηση ήταν τον Ιούνιο του 2011 και από τότε μας αποκλείουν από κάθε άλλη χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του έτους.

Αποτέλεσμα :

  • Εκατοντάδες εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι από 4-7 μήνες

  • Απολύσεις και εργασιακή ανασφάλεια με την απειλή της εργασιακής εφεδρείας, σε χώρους που όχι μόνο δεν περισσεύει κανείς εργαζόμενος αλλά υπάρχουν τραγικές ελλείψεις.

Οι φορείς προχωρούν σε περικοπές παρεχόμενων  υπηρεσιών αλλά και σε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών των ΑμεΑ που αναγκάζονται να πληρώνουν εισφορές με την μορφή δωρεάς για την εκπαίδευση των παιδιών τους.

Πάνω από 15000 οικογένειες ΑμεΑ και εκατοντάδες εργαζόμενοι βιώνουμε μία πρωτοφανή επίθεση τόσο στα εργασιακά μας κεκτημένα όσο και στα δικαιώματά μας  ως πολίτες όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά με ληστρικούς νόμους και αντισυνταγματικές ρυθμίσεις.

Την ίδια τύχη έχουν και οι εργαζόμενοι στους προνοιακούς νηπιακούς σταθμούς που ενώ είναι απλήρωτοι από το καλοκαίρι τους κατευθύνουν από την Περιφέρεια στους Ο.Τ.Α και πάλι πίσω, ενώ κανείς αρμόδιος δεν δείχνει την διάθεση να αναλάβει τις ευθύνες του.

Το ίδιο χάος επικρατεί και στο χώρο της Ψυχικής Υγείας και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων με απολύσεις, συγχωνεύσεις, περικοπές και οφειλές δεδουλευμένων.

Αγνοείται και παραβιάζεται κάθε συνθήκη και κάθε συμφωνία που έχει κατά καιρούς υπογραφεί σε πανευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο για την προστασία και τα δικαιώματα των ΑμεΑ ξεκινώντας πάντα από τον πιο αδύναμο κρίκο.

Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες χτυπιούνται αλύπητα

Η Πρόνοια συνθλίβεται.

Τα μέτρα που διαλύουν την υγεία-πρόνοια, αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της, δεν έχουν τέλος, αν δεν αντισταθούμε αποφασιστικά.

 

Η δωρεάν παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας δεν είναι προνόμιο αλλά δικαίωμα όλων.

 

Να μη λείψει κανείς. Ο αγώνας μας θα είναι αγώνας διαρκείας μέχρι τη νίκη.

 

Το σαμποτάζ των βιβλίων

ΤΗΣ ΠΙΚΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ, ΑΥΓΗ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, μας είπε η κ. Διαμαντοπούλου στη Βουλή, φταίει που τα παιδιά αντί για βιβλία θα πάρουν στα χέρια τους φωτοτυπίες με δικά τους έξοδα και DVD για να το βλέπουν στον υπολογιστή (που μπορεί να μην έχουν) και να κάνουν τα μαθήματά τους! Είναι αυτό που μπορεί να κάνει η αρμόδια υπουργός Παιδείας, γυρνώντας την Ελλάδα στο 1946! Στις 17 Φεβρουαρίου εκείνης της χρονιάς, η εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» έγραφε: «Τα βιβλιοπωλεία και τα παλαιοπωλεία μεταχειρισμένων βιβλίων έχουν κατακλυστεί αυτές τις μέρες από μεγάλη και πολύβουη πελατεία. Γονείς και μαθητές πάνε και έρχονται με μια σημείωση στο χέρι, ρωτούν με αγωνιώδη ανυπομονησία αν υπάρχουν βιβλία και πληροφορούνται με απογοήτευση ότι η Ιστορία ή τα Νεοελληνικά αναγνώσματα δεν εξετυπώθησαν». Το ρεπορτάζ ανέγνωσε στη Βουλή ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Τσίπρας, ο οποίος, με επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή, ζήτησε από την Α. Διαμαντοπούλου εξηγήσεις τόσο για την έλλειψη των βιβλίων όσο και για τις υπόλοιπες αθλιότητες που διαπράττονται σε βάρος του δημόσιου σχολείου.

Ποιος διαβάζει από DVD;

Τα DVD για τα οποία μίλησε η Α. Διαμαντοπούλου ουδόλως αλλάζουν την ουσία του ρεπορτάζ που έγινε το ’46. Για τους εξής λόγους: Μελέτη από DVD δεν γίνεται. Αλλά ακόμη και αν γινόταν, πώς είναι δυνατόν η υπουργός Παιδείας να προτείνει ένα τόσο ανθυγιεινό μέτρο, όταν όλοι οι ειδικοί φωνάζουν στους γονείς να μην αφήνουν τα παιδιά τους πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη γιατί κάτι τέτοιο βλάπτει σοβαρά την υγεία. (Μη! Θα χαλάσετε τα μάτια σας!). Όμως, ακόμη και αν τίποτα από τα παραπάνω δεν ίσχυε, το DVD θα ήταν παντελώς άχρηστο για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των μαθητών που δεν έχουν υπολογιστή. Είναι επίσης άχρηστο για όσους μπορεί να έχουν υπολογιστή, αλλά δεν έχουν εκτυπωτή. Γι’ αυτό τα DVD, που δεν διευκρινίζεται ποιος και πότε θα τα βγάλει, με ποιο μηχανισμό θα διανεμηθούν και αν θα είναι δωρεάν, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μέτρο εντυπωσιασμού. Άλλωστε, αν η υπουργός Παιδείας, είχε την παραμικρή προσδοκία για την προσφορά τους, δεν θα ευχόταν στους μαθητές καλά ξεμπερδέματα μέχρι να φτάσουν τα βιβλία. Συνέχεια

Έξι μήνες απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα»

Την Τρίτη 10 Μαΐου και ώρα 12.00, οι Εργαζόμενοι του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα», με τη συμμετοχή γονέων και σπουδαστών, θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το «Μαργαρίτα» και συμβολικό κλείσιμο της Λ. Πεντέλης, με στόχο την γνωστοποίηση της δραματικής κατάστασης και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Η παιδεία στο στόχαστρο του μνημονίου και της αγοράς

Κλείνουν 600 σχολεία Χάνονται 3.000 θέσεις εργασίας

Του Γρηγόρη Καλομοίρη*

Η «ειδική» ομάδα ανέλαβε ήδη το έργο της συνολικής ανατροπής στο χώρο της εκπαίδευσης, έργο που υπερβαίνει και τις απαιτήσεις περικοπών του Μνημονίου. Με το νέο σχολείο της αγοράς πρέπει να υπάρξει με κάθε τρόπο εξοικονόμηση κόστους, οικονομίες κλίμακας και αναζήτηση των φθηνότερων λύσεων αδιαφορώντας για τις σοβαρές εκπαιδευτικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους.

Από τις επιπτώσεις ιδιαίτερη σημασία έχουν η αύξηση της εγκατάλειψης του σχολείου και της σχολικής αποτυχίας, η δημιουργία πολυπληθών και απρόσωπων σχολικών μονάδων (350 ως 450 μαθητές θα έχουν τα νέα, συνενούμενα σχολεία), η ενίσχυση περιστατικών μαθητικής παραβατικότητας και βίας, η αύξηση της εσωτερικής μετανάστευσης, οι μεγαλύτερες δυσκολίες επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων. Θα υπάρξουν και αρνητικές συνέπειες για το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι καταργήσεις και συνενώσεις σχολείων, όμως, εντάσσονται στο πλαίσιο ανατροπών που προωθούνται τόσο στο περιεχόμενο σπουδών, στη δομή και λειτουργία του «νέου σχολείου» όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στοχεύουν στην κατεύθυνση ενός ιδιωτικοποιημένου, πειθαρχημένου και προσαρμοσμένου στις ανάγκες της αγοράς εκπαιδευτικού συστήματος.

Διεθνείς οι τάσεις

Σε γενικές γραμμές, η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη χώρα μας διέπεται από τις αρχές και αντιλήψεις που χαρακτηρίζουν διεθνώς τις νεοφιλελεύθερες εκπαιδευτικές πολιτικές. Βασικοί στόχοι αυτών των πολιτικών είναι οι εξής:

• ανακατανομή του πλούτου υπέρ των κυρίαρχων οικονομικών δυνάμεων,

• δημιουργία πολιτών-εργαζομένων σύμφωνα με τις επιδιώξεις του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος,

• υπονόμευση της δημόσιας εκπαίδευσης, απόσυρση του κράτους και, ουσιαστικά, άνοιγμά της σε στρατηγικές επενδύσεις κερδοσκοπικών εταιριών,

• μετατόπιση της ευθύνης για τη μόρφωση στο ίδιο το άτομο,

• μείωση των δαπανών για την εκπαίδευση,

• μετατόπιση της ευθύνης για την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης στους/τις εκπαιδευτικούς, με επιδίωξη τη νομιμοποίηση των πολιτικών αξιολόγησης και καθιέρωση ανταγωνιστικής κουλτούρας στο χώρο της εκπαίδευσης.

Η εναρμόνιση της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με όσα ακολουθούνται διεθνώς αφορά τόσο το περιεχόμενο των αλλαγών που προωθούνται όσο και τις μεθόδους που ακολουθούνται για την πραγμάτωσή τους. Ακόμη και σε επίπεδο συνθηματολογίας, είναι χαρακτηριστική η υιοθέτηση από το Υπ. Παιδείας του συνθήματος «Κανένα σχολείο και κανένα παιδί να μη μείνει πίσω», που αποτελεί σχεδόν πιστή αντιγραφή του συνθήματος «Κανένα παιδί να μη μείνει πίσω» («No Child Left Behind», NCLB) της αντίστοιχης αμερικανικής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Αξίζει, επίσης, να τονιστεί ότι οι εξαγγελίες για το «νέο σχολείο» της «σοσιαλιστικής» κυβέρνησης αποτελούν στην ουσία συνέχεια και περαιτέρω εμβάθυνση των αντίστοιχων διακηρύξεων της Νέας Δημοκρατίας (π.χ. «Όλα είναι ..θέμα Παιδείας!» του Ευρ. Στυλιανίδη και «Ψηφιακή Τάξη» του Άρη Σπηλιωτόπουλου).

Για παιδαγωγικούς λόγους!

Η «σιδηρά κυρία» υπουργός Παιδείας μιλώντας στην ημερίδα ενημέρωσης και διαλόγου του Υπουργείου με τους δημάρχους της χώρας κατέστησε σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι είναι αποφασισμένη να κλείσει εκατοντάδες σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Μάλιστα ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων συναδέλφων της (του κ. Πάγκαλου, του κ. Ραγκούση κ.λπ.) επιστράτευσε την έωλη θεωρία περί «υποκινητών». Είπε, χαρακτηριστικά: «Είναι δυνατόν για οποιαδήποτε κινητοποίηση να αποφασίζουν συνδικαλιστές ή δήμαρχοι ή γονείς ή ενώσεις γονέων να κλείσουν τα σχολεία για να διαμαρτυρηθούν; Δηλαδή να στερήσουν το μάθημα από τα παιδιά; Είναι δυνατόν ως κοινωνία να αποδεχόμαστε λογικές που βάζουν τη μάθηση των παιδιών ως στοιχείο εκβιασμού;». Δηλαδή, σύμφωνα με την υπουργό, οι δεκάδες χιλιάδες μαθητές που βγήκαν στους δρόμους για να υπερασπιστούν τα σχολεία τους ήταν ενεργούμενα των συνδικαλιστών και των δημάρχων!! Συνέχεια

Χαριστική βολή στο κοινωνικό κράτος από τη σοσιαλιστική κυβέρνηση της χώρας.

από το Press Project – πρώτη δημοσίευση Ελευθεροτυπία

Ψαλίδι σε ό,τι έμεινε

Εργασιακό μεσαίωνα, περικοπή κοινωνικών επιδομάτων, νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό, ανατροπή των δεδομένων σε υγεία, παιδεία, επαγγελματικά προσόντα, αύξηση του κόστους κοινωνικών υπηρεσιών φέρνει το τέταρτο στη σειρά μνημόνιο.

Η κυβερνητική αδυναμία να παταχθεί η φοροδιαφυγή και η σπατάλη «αβγατίζει» το πακέτο των μέτρων που λήφθηκαν ή θα ληφθούν σε πάνω από 50 δισ. ευρώ, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα.

Καθώς οι τεχνικά «εύκολες» λύσεις επιβολής νέων φόρων και πετσοκόμματος μισθών και συντάξεων αρχίζουν και στερεύουν (χωρίς να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αφού νέες «τρύπες» δημιουργούνται), το μνημόνιο αγγίζει πλέον τον σκληρό πυρήνα του κοινωνικού κράτους. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν κατάφερε να διασφαλίσει την υλοποίηση των δημοσιονομικών μέτρων ώστε να έχει το περιθώριο «ελαστικοποίησης» του μνημονίου, αλλά βρέθηκε στο σημείο να δέχεται a priori πλήθος νέων αντικοινωνικών και αντιαναπτυξιακών μέτρων χωρίς να μπορεί να αντιδράσει:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ Συνέχεια