Η κυβέρνηση μαζί με τα κλειστά επαγγέλματα ανοίγει και το δρόμο στους μεγάλους επιχειρηματικούς κολοσσούς!

ΜΕΓΑΛΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΠΛΟΚ ΘΑ ΑΛΩΣΟΥΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ!

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΩΣ ΤΙΣ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ »ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ! (ΕΔΩ Η ΕΙΣΗΓ. ΕΚΘΕΣΗ)

Την κατάργηση όλων των «περιορισμών» στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων, αλλά και ειδικές ρυθμίσεις για την άρση των «περιορισμών» στα επαγγέλματα των συμβολαιογράφων, των δικηγόρων, των αρχιτεκτόνων, των μηχανικών και ορκωτών λογιστών περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το λεγόμενο άνοιγμα των δήθεν κλειστών επαγγελμάτων που ενέκρινε χθες το υπουργικό συμβούλιο. Θα παραμείνει έως τις 25 Ιανουαρίου σε δημόσια διαβούλευση, εν συνεχεία θα «περάσει» εκ νέου από υπουργικό συμβούλιο για να κατατεθεί στην αρχή του Φεβρουαρίου προς ψήφιση στη Βουλή. Το επάγγελμα του φαρμακοποιού απελευθερώνεται με ειδικό νομοσχέδιο από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο η ΙΣΚΡΑ παραθέτει σε άλλο ρεπορτάζ

Σε μια περίοδο που η ανεργία καλπάζει με ταχύτατους ρυθμούς οδηγώντας στην απόγνωση εκατοντάδες χιλιάδες συμπολιτών μας, μεταξύ των οποίων και τους ελεύθερους επαγγελματίες (σύμφωνα με εκτιμήσεις, τους επόμενους μήνες οι άνεργοι στη χώρα ενδέχεται να φτάσουν συνολικά στο 1.000.000!) η κυβέρνηση έρχεται να δώσει τη χαριστική βολή στον κλάδο των επαγγελματιών με το νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών για την κατεδαφιστική απορρύθμιση, ουσιαστικά, όλων των επαγγελματικών χώρων!

Ήδη, εν μέσω οικονομικής κρίσης, με την ολοένα αυξανόμενη εφεδρική στρατιά των ανέργων αλλά και την επελαύνουσα λιτότητα στα εισοδήματα των μισθωτών και συνταξιούχων, σε πολλούς κλάδους των επαγγελματιών έχουν υπάρξει συμπιέσεις στις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τα εισοδήματά τους να μειώνονται σημαντικά.

Έρχεται, λοιπόν, η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο αυτό όχι για να δημιουργήσει αναπτυξιακές προοπτικές στα επαγγέλματα και προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά για να ευνοήσει την επικράτηση των ήδη ισχυρών θυλάκων στους διάφορους κλάδους και να οδηγήσει σταδιακά στη συγκρότηση μεγάλων εγχώριων και πολυεθνικών εταιρικών μπλοκ σε αυτούς.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα οι πιο «αδύναμοι» επαγγελματίες θα οδηγηθούν είτε στην ανεργία είτε σε συνθήκες υπαλληλοποίησης, με υποβάθμιση των μέχρι σήμερα κατοχυρωμένων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, ενώ ταυτόχρονα με τη συγκέντρωση των υπηρεσιών σε μεγάλους επιχειρηματικούς κολοσσούς οι τιμές για τις υπηρεσίες αυτές θα εκτιναχθούν στα ύψη!

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Ειδικότερα, με το γενικό μέρος του νομοσχεδίου προωθείται κατεδαφιστική απορρύθμιση όλων των επαγγελματικών χώρων . Πιο συγκεκριμένα καταργούνται:
– Ρυθμίσεις ως προς τον αριθμό των προσώπων που μπορούν να εξασκούν ένα επάγγελμα (πληθυσμιακά κριτήρια, numerus clausus)
– Η εξάρτηση της διοικητικής άδειας, από την ύπαρξη «πραγματικής ανάγκης» κατά τη ουσιαστική εκτίμηση της διοικητικής αρχής
– Οι γεωγραφικές ρυθμίσεις στην άσκηση του επαγγέλματος
– Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ομοίων επαγγελματικών εγκαταστάσεων
– Οι προβλέψεις, είτε αποκλειστικής δυνατότητας διάθεσης, είτε απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών, από ορισμένες κατηγορίες επαγγελματικών εγκαταστάσεων
– Η επιβολή ή η απαγόρευση ασκήσεως επαγγέλματος με ορισμένη εταιρική μορφή
– Οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο
– Η επιβολή υποχρεωτικών κατωτάτων ή ανωτάτων τιμών ή αμοιβών
– Η απαίτηση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις και απαιτήσεις καταργούνται 4 μήνες μετά από την ψήφιση του νόμου, εκτός αν, μέσα στην ίδια τετράμηνη προθεσμία εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα που θα επιτρέπει εξαιρέσεις για συγκεκριμένο επάγγελμα για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και ο περιορισμός που διατηρείται είναι πρόσφορο και αναγκαίο μέσο για τη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος (αρχή αναλογικότητας).

Η γενική ρύθμιση αφορά όλα τα επαγγέλματα εκτός από αυτά, για τα οποία προβλέπονται (ή έχουν προβλεφθεί αλλού) ειδικές ρυθμίσεις για την άρση περιορισμών με βάση το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής. Σύμφωνα με δημιοσιογραφικές πληροφορίες »φωτογραφίζονται»  περίπου 160 επαγγέλματα χωρίς όμως αυτά να αναφαίρονται ρητά στο προσχέδιο ή να υπάρχει κάποιος σχετικός ενδεικτικός κατάλογος. Τα αρμόδια μάλιστα υπουργεία φαίρεται να καλούνται να «εντοπίσουν» τα επαγγέλματα που έχουν «περιορισμούς» .

Στο δεύτερο μέρος του προτεινόμενου νομοσχεδίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την άρση των περιορισμών στα επαγγέλματα των εξής κατηγοριών: συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί/ αρχιτέκτονες και ορκωτοί ελεγκτές.

Συμβολαιογράφοι
Οι Συμβολαιογράφοι – κατά το Σύνταγμα – είναι δημόσιοι λειτουργοί, ασκούν δημόσια εξουσία και απολαύουν της συνταγματικής προστασίας της μονιμότητας. Συνεπώς η αμοιβή τους καθορίζεται υποχρεωτικά με νόμο.
Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο:
– Προβλέπεται επανακαθορισμός της αναλογικής αμοιβής ώστε να βαίνει μειούμενη όσο αυξάνει η αξία του αντικειμένου της συναλλαγής και για τις περιπτώσεις που η αξία του αντικειμένου της συναλλαγής υπερβαίνει ένα καθοριζόμενο με Προεδρικό Διάταγμα όριο, η αναλογική αμοιβή παύει να είναι υποχρεωτική και μπορεί να συμφωνείται μικρότερη αμοιβή του Συμβολαιογράφου.

Δικηγόροι
Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο:
– Καταργούνται οι γεωγραφικές ρυθμίσεις  στην άσκηση της δικηγορίας: κάθε δικηγόρος μπορεί να ασκεί το επάγγελμά του σε οποιοδήποτε δικαστήριο της Χώρας.
– Καταργούνται οι υποχρεωτικές ελάχιστες αμοιβές και το σύστημα προείσπραξης της αμοιβής από το Δικηγορικό Σύλλογο Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με όρους «αγοράς», με έγγραφη συμφωνία. Υποχρεούται να προκαταβάλλει ο ίδιος (όχι ο πελάτης του) τις νόμιμες εισφορές και κρατήσεις υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων και τρίτων στον Δικηγορικό Σύλλογο.
– Προκειμένου να υπολογίζονται και να εισπράττονται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και τρίτων, διατηρούνται τα ποσά, που ορίζονται σήμερα ως «ελάχιστες αμοιβές», ως ποσά όμως αναφοράς, επί των οποίων υπολογίζονται και εισπράττονται οι εισφορές.
– Προκειμένου να επιδικάζονται οι δικαστικές δαπάνες, καθώς και οι αμοιβές των δικηγόρων όταν ελλείπει έγκυρη έγγραφη συμφωνία ή όταν διορίζονται από το δικαστήριο για να συνδράμουν πολίτες με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα, διατηρούνται ως «νόμιμες» αμοιβές (όχι ως «ελάχιστες») τα σημερινά ποσά των αμοιβών για τις δικαστικές πράξεις μόνον (όχι για τις εξώδικες εργασίες).

 

Νόμιμοι ελεγκτές (ορκωτοί λογιστές)
– Καταργείται το ελάχιστο υποχρεωτικό ωρομίσθιο που ισχύει σήμερα.

Αρχιτέκτονες και Μηχανικοί

Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο για αρχιτέκτονες και μηχανικούς προβλέπονται:

Ιδιωτικά έργα
– Καταργούνται οι ελάχιστες υποχρεωτικές αμοιβές
– Καταργείται το σύστημα είσπραξης της αμοιβής του Μηχανικού μέσω του ΤΕΕ
– Προκειμένου να διασφαλιστούν οι πόροι των Ασφαλιστικών Ταμείων, οι οποίοι σήμερα παρακρατούνται από το ΤΕΕ και αποδίδονται, διατηρούνται τα ισχύοντα ποσά των ελάχιστων υποχρεωτικών αμοιβών, ως ποσά αναφοράς όμως μόνο, για τον υπολογισμό των κρατήσεων. Ο Μηχανικός οφείλει να τις καταβάλλει στο ΤΕΕ.
– Τα ίδια ποσά διατηρούνται ως «νόμιμες αμοιβές» για την περίπτωση μη έγκυρης έγγραφης συμφωνίας, προκειμένου τα Δικαστήρια να προσδιορίσουν την εύλογη και δίκαιη αμοιβή των Μηχανικών.

Μελέτες δημοσίων έργων
– Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς μελετών δημοσίων έργων, υποβάλλουν με όρους «αγοράς» την οικονομική προσφορά τους, η οποία μπορεί να είναι και κατώτερη της προεκτιμημένης αμοιβής.
– Σε περίπτωση υπερβολικά χαμηλών προσφορών, η αναθέτουσα αρχή δεν απορρίπτει την προσφορά, αλλά καλεί τον υποψήφιο να δικαιολογήσει το ύψος.
Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε προς διαβούλευση στο διαδίκτυο. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μία εβδομάδα, μέχρι και την Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011. Παράλληλα, θα συνεχιστεί ο διάλογος με τους φορείς και τις επαγγελματικές ομάδες.

Φαρμακοποιοί

Στη δημοσιότητα δόθηκε και το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», με το οποίο επιχειρείται η αναδιάρθρωση του συστήματος προμηθειών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, αλλά των φορέων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Στο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται και οι επίμαχες διατάξεις για το επάγγελμα των φαρμακοποιών, οι οποίοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας ξεκίνησαν από σήμερα διαδοχικές 24ωρες απεργίες μέχρι την Παρασκευή.

Σε ό,τι αφορά τους φαρμακοποιούς, το πολυνομοσχέδιο προωθεί την πλήρη απορρύθμιση  με πληθυσμιακά όρια. Προβλέπει τη δυνατότητα συνάσκησης του επαγγέλματος περισσοτέρων τού ενός φαρμακοποιού στο ίδιο φαρμακείο και δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας στα φαρμακεία τα Σάββατα και τα απογεύματα Δευτέρας και Τετάρτης.
Υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες φαρμακείων να απασχολούν έναν φαρμακοποιό ανά τρεις βοηθούς και δίνει τη δυνατότητα για ίδρυση νέων φαρμακείων σε ακτίνα 200 μέτρων από νοσοκομεία και άλλες μονάδες του ΕΣΥ και των ασφαλιστικών ταμείων, με τον όρο ότι τα νέα φαρμακεία δεν θα είναι περισσότερα από τον διπλάσιο αριθμό όσων ήδη λειτουργούν.
Επιπλέον, μειώνει και το πληθυσμιακό όριο για την ίδρυση νέων φαρμακείων από ένα ανά 1.500 κατοίκους, σε ένα ανά 1.000 κατοίκους.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΜΠΟΛΚΕΝΣΤΑΙΝ!

Μπορεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών να περιέχει γενικές ρυθμίσεις  και ειδική αναφορά για 5 επαγγέλματα (δικηγόροι, συμβολαιόγραφοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ορκωτοί λογιστές) και το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας να  περιέχει τις «ρυθμίσεις» για το επάγγελμα των φαρμακοποιών, ωστόσο το εναρκτήριο λάκτισμα για την απορρύθμιση των επαγγελμάτων στη χώρα μας η κυβέρνηση το έδωσε θεσμικά με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της ευρωπαϊκής οδηγίας Μπολκενστάιν τον Απρίλιο του 2010 (υπερψηφίστηκε και από τη ΝΔ).

Η οδηγία προβλέπει την απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών που ζητά κοινή αντιμετώπιση Ελλήνων και ξένων επαγγελματιών, οδηγώντας σε δραστική ανατροπή του τρόπου άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε πάνω από 350 κλάδους που απασχολούν πλέον των 2 εκατ. εργαζομένους.  Υποχρεώνει στην αποδοχή πτυχίων, προϋπηρεσίας, μαθητείας και πιστοποίησης που έχει γίνει σε άλλο κράτος-μέλος, προκαλώντας μοιραία άρση των εμποδίων που μέχρι σήμερα έθετε η ελληνική νομοθεσία. Αίρονται δηλαδή οι ασφαλιστικές δικλίδες που προστάτευαν μικρούς επιχειρηματίες από την είσοδο μεγάλων, κυρίως ξένων, εταιρειών ειδικά στο λιανεμπόριο και στον τουρισμό.

Οι αλλαγές μάλιστα που θα γίνουν για να εφαρμοστεί η οδηγία έρχονται να «κουμπώσουν» με τις νέες απαιτήσεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών περί «απελευθέρωσης» των επαγγελμάτων δίνοντας από κοινού  τη χαριστική βολή σε εκατομμύρια επαγγελματίες στη χώρα μας.

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα, Πέμπτη, όλοι οι γιατροί της χώρας, με βασικό τους αίτημα την απόσυρση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για τις διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας. Στην απεργία συμμετέχουν οι νοσοκομειακοί γιατροί, οι ιδιώτες γιατροί, οι γιατροί των ασφαλιστικών Ταμείων και 15.000 οδοντίατροι. Κλειστά παραμένουν και τα φαρμακεία.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, αναφέρουν οι γιατροί, θα οδηγήσει σε υποβάθμιση τον τομέα της Υγείας και σε πλήρη εξαθλίωση τον ιατρικό κόσμο.

Δεκαπέντε χιλιάδες οδοντίατροι συμμετέχουν στην 24ωρη Πανιατρική απεργία, σύμφωνα με απόφαση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, καταγγέλλοντας τον αποκλεισμό της Οδοντιατρικής Κοινότητας, από οποιαδήποτε ενημέρωση στη σύνταξη του Σχεδίου Νόμου.

Κλειστά παραμένουν και τα φαρμακεία, με απόφαση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. «Οι απεργίες θα συνεχιστούν και οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν με βάση τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συλλόγων» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΦΣ Θεόδωρος Αμπατζόγλου.

πηγή

One thought on “Η κυβέρνηση μαζί με τα κλειστά επαγγέλματα ανοίγει και το δρόμο στους μεγάλους επιχειρηματικούς κολοσσούς!

 1. Tι θα θέλατε να είχα κάνει για να δείξω την αποφασιστικότητα της αντίστασής μου κατά της κυβέρνησης στο θέμα του ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων;

  1. Να είχα αγωνιστεί, μόνος μου και μαζί με άλλους αν κατάφερνα να τους πείσω, να αποχωρήσει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ψήφιζε τις κοινοτικές οδηγίες για το άνοιγμα των «κλειστών επαγγελμάτων» ή να μην είχαμε μπει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, θεμελιώδης αρχή της οποίας ήταν και είναι ο ελεύθερος και ανεμπόδιστος ανταγωνισμός μεταξύ ατόμων στον ευρωπαϊκό χώρο και όχι ο άνισος ανταγωνισμός μεταξύ ατόμων άλλοι από τους οποίους έχουν την άδεια του φορτηγατζή (ορισμένοι και άνω των 17 αδειών συνολικά) ενώ όσοι ήθελαν να μπουν στο επάγγελμα έπρεπε να αγοράσουν το δικαίωμα δημόσιας χρήσης που τους είχε παραχωρήσει το κράτος δωρεάν με σκοπό το κοινό όφελος και όχι να το κάνουν εμπορεύσιμο είδος;

  Δεν ήταν αρκετή η κινητοποίηση των φορτηγατζήδων, ο αποκλεισμός της χώρας από συγκοινωνίες λόγω έλλειψης βενζίνης, η καταστροφή του τουρισμού μας με τόσους και τόσους τουρίστες που να παρατούσαν τα νοικιασμένα αυτοκίνητα στο δρόμο στη Χαλκιδική και να ικετεύουν να τους πάει κανείς όπως όπως μέχρι τα σύνορα για να επιστρέψουν ως πρόσφυγες στις πατρίδες τους και να συμβάλουν με τις αφηγήσεις στους στο χαντάκωμα του τουρισμού μας;

  2. Με ποιο συγκεκριμένο τρόπο θέλετε να αγωνιστώ για να συμπαρασταθώ στον φαρμακοποιό που θέλει να μη δουλεύει όχι μόνο ο ίδιος τη Δευτέρα το απόγευμα, την Τετάρτη το απόγευμα, και όλο το Σαββατοκύριακο αλλά και να εμποδίζει συναδέλφους του να ανοίγουν τα διαστήματα αυτά τα φαρμακεία του ώστε να παρακολουθεί από το μπαλκόνι του αυτούς που ψάχνουν απεγνωσμένα κάποιο φάρμακο (όχι βιταμίνες – αλλά κάτι που τους το γράφει ως κατεπείγον ο γιατρός τους τη συγκεκριμένη ώρα) και πρέπει να πάνε στου διαόλου τη μάνα να βρουν φαρμακείο ανοιχτό όντες γέροι δεν έχουν αυτοκίνητο ή δεν βρίσκουν που να το παρκάρουν και δεν οδηγούν μηχανάκι;

  Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους δράσης μπορώ να συμπαρασταθώ στον φαρμακοποιό στο αίτημά του να κληρονομεί το παιδί του το φαρμακείο, ενώ το δικό μου παιδί που έχει πτυχίο Φαρμακευτικής Σχολής θα πρέπει να περιμένει χρόνια και χρόνια για να του δοθεί άδεια – μια άδεια που όπως και στην περίπτωση του φορτηγατζή δεν πρέπει να είναι εμπορεύσιμο είδος αλλά δίδεται για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου;

  Και πως η συμπαράστασή μου θα γίνει αποτελεσματική στον αγώνα των φαρμακοποιών να πληρώνονται ένα συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους επί της αξίας του φαρμάκου (που το καθορίζει η δύναμη και η ικανότητα κινητοποίησης και επίδειξης πυγμής από το συνδικάτο των φαρμακοποιών έναντι των ανίσχυρων πολιτών);

  Και έχετε και άλλους τρόπους αγώνα στον οποίο να επιδοθούμε ώστε παράλληλα με το ποσοστό κέρδους να φροντίσουμε να αποκτήσουν και άλλα παρόμοια εφόδια οι φαρμακοποιοί ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα προτιμούν έτσι να ενθαρρύνουν τον πολίτη ανάμεσα σε δύο φάρμακα να αγοράσει το ακριβότερο για να πάρει μεγαλύτερο κέρδος, να ζήσει καλύτερα, να παει καλύτερες διακοπές στο εξωτερικό ή στη Μύκονο ενώ ο απλός πολίτης θα δεί κάποτε το βιβλιάριο της Τράπεζάς του και δεν θα έχει τίποτα υπόλοιπο που θα σημαίνει ότι για φαϊ θα σερβίρει στην οικογένειά του μια ελιά κομμένη στα τέσσερα;

  3. Με ποιο αποτελεσματικό τρόπο θέλετε να συμπαρασταθώ στους δικηγόρους; Τώρα με την προείσπραξη της δικηγορικής αμοιβής, αυτοί παίρνουν ένα ποσό ακατέβατο, μέρος της οποία πάει στο ασφαλιστικό τους ταμείο, δεν πάει ποσοστό επί της πραγματικής αμοιβής που παίρνουν και έτσι ο απλός πολίτης πληρώνει το ασφαλιστικό Ταμείο του δικηγόρου. Ο σημερινός Υπουργός Δικαιοσύνης (πάντα δικηγόρος, λόγω πείρας που χρειάζεται να έχει στη θέση αυτή όπως είπε ένας φίλος εδώ κάπου) τους εξασφάλισε ότι κάπως έτσι θα συνεχιστούν οι πληρωμές από τους βλάκες τους πελάτες τους, όπως τους έχει εξασφαλίσει ότι δεν θα καταργηθεί και η απαγόρευση επαναδιορισμού των δικηγόρων που έφυγαν από το επάγγελμα και έχει περάσει μια πενταετία, παρόλο που έχουν δώσει τις ίδιες εξετάσεις για να πάρουν την άδεια του δικηγόρου όπως όλοι οι δικηγόροι. Ο σημερινός Υπουργός Δικαιοσύνης (πάντα δικηγόρος, λόγω πείρας που χρειάζεται να έχει στη θέση αυτή όπως είπε ένας φίλος εδώ κάπου) τους εξασφάλισε ότι δεν θα τροποποιηθούν ο Κώδικας περί Δικηγόρων και ο Οργανισμός περί Δικαστηρίων ώστε να εναρμονιστούν οι διατάξεις τους με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (όπως την έχει ερμηνεύσει η Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και με το πνεύμα του κοινοτικού δικαίου και των κοινοτικών οδηγιών για τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την αποτελεσματική πρόσβαση του πολίτη στη δικαιοσύνη. Έτσι με την εξασφάλιση που έχει κάνει ο σημερινός Υπουργός Δικαιοσύνης, ο πολίτης θα συνεχίσει, για την ίδια υπόθεση, να προσφεύγει α. για την ακύρωση παράνομης διοικητικής πράξης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, β. για την αποζημίωση λόγω αστικής ευθύνης του δημοσίου, για να πάρει τα λεφτά του για τη ζημία που υπέστη από αυτή την παράνομη ενέργεια της διοίκησης που ακυρώνει στο Σ.τ.Ε. θα πρέπει να προσφύγει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, στη συνέχεια για έφεση στο Διοικητικό Εφετείο και στη συνέχεια για αναίρεση και πάλι στο Συμβούλιο Επικρατείας αφού υπάρχει ρητά διατυπωμένη εγκύκλιος της Διοίκησης να εξαντλεί όλα τα ένδικα μέσα (στην ουσία να εξαντλεί τον πολίτη) προτού πληρώσει την αποζημίωση, γ. Να προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο αφού με όλη αυτή την ταλαιπωρία και την πάροδο των ετών θα έχει γίνει και συνταξιούχος αλλά θα του έχει βγει λάθος σύνταξη λόγω μη αναγνώρισης εκ μέρους του Δημοσίου των παρανομιών των λειτουργών του που εκκρεμούν στα άλλα δικαστήρια. Για όλα αυτά ο δικηγόρος του δυστυχούς πολίτου θα πληρώνεται όχι μόνο με γραμμάτια προείσπραξης, όχι μόνο με την ελάχιστη αμοιβή αλλά και με άλλες υπέρογκες αμοιβές που τον κάνουν να υποθηκεύσει το μικρό διαμερισματάκι του, πιστεύοντας ότι με την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης την οποία υπόσχεται ο σημερινός Υπουργός Δικαιοσύνης (πάντα δικηγόρος, λόγω πείρας που χρειάζεται να έχει στη θέση αυτή όπως είπε ένας φίλος εδώ κάπου), ώστε να βγάλει τουλάχιστον τα έξοδά του από το ποσό που θα του επιδικάσει, όταν του επιδικάσει, το δικαστήριο. Ο σημερινός Υπουργός Δικαιοσύνης (πάντα δικηγόρος, λόγω πείρας που χρειάζεται να έχει στη θέση αυτή όπως είπε ένας φίλος εδώ κάπου) τους εξασφάλισε ότι δεν θα τροποποιηθεί ο Κώδικας περί Δικηγόρων σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έτσι ο απλός πολίτης δεν θα μπορεί, χωρίς την παρουσία δικηγόρου να εκπροσωπηθεί σε δίκη του στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας (ενώ θα μπορεί να το κάνει αυτό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο όπου δεν φτάνει η δύναμη της συντεχνίας των δικηγόρων να του το απαγορεύσει) και έτσι αγνοείται η σημαντική αυτή επιταγή το δικαστηρίου του Στρασβούργου που θα ανακούφιζε κάπως τον Έλληνα πολίτη. Ο σημερινός Υπουργός Δικαιοσύνης (πάντα δικηγόρος, λόγω πείρας που χρειάζεται να έχει στη θέση αυτή όπως είπε ένας φίλος εδώ κάπου) τους εξασφάλισε ότι δεν θα τροποποιηθεί η διάταξη του Κώδικα περί Δικηγόρων, που ορίζει ότι αν φύγει ο πολίτης δυσαρεστημένος από έναν δικηγόρο και πάει σε έναν άλλον, δεν επιτρέπεται ο δεύτερος να αναλάβει την υπόθεση του πολίτη αν δεν έχει χαρτί υπογεγραμμένο από τον προηγούμενο δικηγόρο του ότι έχει εξοφληθεί πλήρως από τον πελάτη του, οπότε πολλά μπορούν να γίνουν αν δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία ως προς την αμοιβή, και όταν ο πελάτης καίγεται για δίκη που θα γίνει αύριο. Δεν θα έπρεπε τέτοιου είδους ρυθμίσεις να γίνονται και για άλλους επαγγελματίες, δηλαδή όταν πηγαίνω σε ένα υδραυλικό να μου ζητάει να του φέρω ένα χαρτί ότι έχω εξοφλήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχα προς τον προηγούμενο υδραυλικό που είχα φέρει (και ο οποίος ενδεχομένως μου είχε καταστρέψει σαν σκιτζής που ήταν την υδραυλική εγκατάσταση του σπιτιού μου);

  Περιμένω λοιπόν κύριε να μου πείτε σε τι είδους κινητοποιήσεις και συσπειρώσεις συμπαράστασης εννοείτε να μετάσχω ώστε να βοηθήσω το κοινό καλό της χώρας μου και των ελευθέρων επαγγελματιών που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s