ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010. Σε επιστολή του προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, το ECRE και οι οργανώσεις-μέλη του ανά την Ευρώπη καλούν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Βελγίου, του Ην. Βασιλείου, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας που έχουν σταματήσει τις επιστροφές αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα και εξετάζουν τις σχετικές περιπτώσεις εθνικά.

“Η Frontex, η Υπηρεσία Συνόρων της Ε.Ε., θα αποστείλει συνοριοφύλακες για να βοηθήσει την Ελλάδα για να σταματήσει τους μετανάστες να εισέρχονται στην χώρα από τα σύνορά της με την Τουρκία. Παραδόξως, την ίδια στιγμή, τα περισσότερα κράτη μέλη που διαθέτουν πόρους και προσωπικό στις επιχειρήσεις της Frontex, αυξάνουν τις πιέσεις στο σύστημα ασύλου της Ελλάδας, επιστρέφοντας αιτούντες άσυλο εκεί. Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν τους την αλληλεγγύη στην Ε.Ε.”, δήλωσε η Bjarte Vandvik, Γενική Γραμματέας του ECRE.

Τα δικαιώματα των προσφύγων παραβιάζονται στην Ελλάδα: η απόδειξη

Στην Ελλάδα, οι περισσότεροι άνθρωποι που χρήζουν διεθνούς προστασίας δεν διαθέτουν καν την ευκαιρία να εξεταστεί το αίτημα τους για άσυλο. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή 52.000 υποθέσεις ασύλου εκκρεμούν προς εξέταση. Στο βασικότερο κέντρο υποβολής αιτημάτων ασύλου στην χώρα, που βρίσκεται στην Αθήνα, μόνο 20 περίπου αιτήσεις γίνονται δεκτές κάθε εβδομάδα.

Οι ελάχιστοι που καταφέρνουν τελικά να υποβάλουν αίτημα για άσυλο στην Ελλάδα, δεν έχουν πιθανότητες να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες. Στην πραγματικότητα, σε κανέναν αιτούντα άσυλο  δεν χορηγήθηκε διεθνής προστασία στην Ελλάδα το 2009 (ποσοστό 0.3%). Για παράδειγμα, ενώ κανένας Ιρακινός δεν αναγνωρίστηκε ως πρόσφυγας στην Ελλάδα, στην Γερμανία χορηγείται διεθνής προστασία στο 77% των Ιρακινών αιτούντων άσυλο. 

Η αδιαμφισβήτητη απόδειξη για το δυσλειτουργικό σύστημα ασύλου στην Ελλάδα έχει αρχίσει να έχει επιπτώσεις και στις πολιτικές των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Το Βέλγιο (από τις 10 Οκτωβρίου 2010), η Νορβηγία (από τις 15 Οκτωβρίου 2010), το Ην. Βασίλειο (από τις 17 Σεπτεμβρίου 2010), και η Ισλανδία (από τις 14 Οκτωβρίου 2010) έχουν ήδη σταματήσει να επιστρέφουν αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. Τα εν λόγω κράτη αποφάσισαν να εξετάσουν επί της ουσίας τις υποθέσεις αυτές εθνικά. Η Ολλανδία ανέστειλε επίσης τις επιστροφές αυτών που στρέφονται κατά της απόφασης περί επιστροφής τους στην Ελλάδα (από τις 6 Οκτωβρίου 2010).

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δήλωσε επίσης ότι όλες οι επιστροφές θα αναστέλλονται προσωρινά στην περίπτωση που ο αιτών άσυλο στρέφεται κατά της απόφασης επιστροφής του στην Ελλάδα.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ειδικός Διαμεσολαβητής των Ηνωμένων Εθνών για τα Βασανιστήρια, Manfred Nowak, εξέθεσε τις τεράστιες δυσκολίες που υπάρχουν σχετικά με την πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου στην Ελλάδα, καθώς και τις δυσμενείς συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που βρίσκονται υπό κράτηση. Ως αποτέλεσμα αυτών των πορισμάτων, τα Ηνωμένα Έθνη κάλεσαν τα κράτη μέλη της ΕΕ να σταματήσουν τις επιστροφές  αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα και να επαναδιαπραγματευτούν τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ.  Παρόμοια έκκληση έχει προηγηθεί και από τον Thomas Hammarberg, τον Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο οποίος ζήτησε να σταματήσουν οι επιστροφές στην Ελλάδα λόγω των εξαιρετικά σκληρών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο εκεί.

Το σύστημα του Δουβλίνου πρέπει να αλλάξει  – Η ευκαιρία είναι τώρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητούν τώρα πώς να μεταρρυθμίσουν το σύστημα του Δουβλίνου. Το ECRE έχει ζητήσει την πλήρη αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου, ο οποίος επιτρέπει αυτή τη στιγμή να επιστρέφονται οι πρόσφυγες σε χώρες που δεν παρέχουν επαρκή προστασία. Ως πρώτο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, το ECRE υποστηρίζει την δημιουργία ενός μηχανισμού που θα αναστέλλει τις επιστροφές αιτούντων άσυλο σε κράτη που δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ολοκληρωμένη και δίκαιη εξέταση των αιτημάτων τους ή δεν διαθέτουν κατάλληλες συνθήκες υποδοχής. Η αναστολή πρέπει επίσης να συνοδεύεται από μέτρα υποστήριξης που να αποσκοπούν στην βελτίωση της κατάστασης του ασύλου σε ένα κράτος – μέλος. Αυτή τη στιγμή, μόνο λίγα κράτη έχουν σταματήσει τις επιστροφές στην Ελλάδα. Ένας Ευρωπαϊκός μηχανισμός αναστολής θα ανάγκαζε τα κράτη-μέλη να μοιράζονται την ευθύνη και να ενεργούν με συνεκτικό τρόπο.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δουβλίνου, ως γενικός κανόνας, το πρώτο κράτος- μέλος της Ε.Ε. στο οποίο εισέρχεται ο αιτών άσυλο έχει την ευθύνη της εξέτασης του αιτήματος ασύλου. Έχει καταστεί σαφές ότι το σύστημα του Δουβλίνου αποτελεί τροχοπέδη και για τα κράτη-μέλη και για τους ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Δημιουργεί περισσότερη πίεση στα Ευρωπαϊκά κράτη που βρίσκονται στα σύνορα της Ε.Ε. και δεν προστατεύει τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, διότι δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν το γεγονός ότι η ευκαιρία που έχει ένα άτομο να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας ποικίλει κατά πολύ από ένα κράτος της Ε.Ε. σε άλλο.

Περαιτέρω πληροφόρηση

– Για περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τον Κανονισμό του Δουβλίνου, βλ. ECRE, Sharing Responsibility for Refugee Protection in Europe: Dublin Reconsidered, διαθέσιμο στο http://www.ecre.org/resources/policy_papers/1058 και ECRE, Comments on the European Commission Proposal to recast the Dublin Regulation, διαθέσιμο στο: http://www.ecre.org/resources/policy_papers/1342

– Το ECRE υποστηρίζει τις πρόσφατες προσπάθειες της Ελλάδας για την αναμόρφωση του συστήματος ασύλου της. Για περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την Διαχείριση του Ασύλου και της Μετανάστευσης, βλ.: http://www.ydt.gr/index.php?option=ozo_content&lang=EN&perform=view&id=3246&Itemid=443

-Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξορίστους (ECRE) είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από 68 οργανώσεις υποστήριξης προσφύγων σε 30 ευρωπαϊκές χώρες –ανάμεσά τους και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)- που συνεργάζονται για την προστασία και τον σεβασμό των προσφύγων.  www.ecre.org

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με :

Ana Fontal
ECRE Media Officer
afontal@ecre.org
+32 (0) 2 212 08 12
+32 (0) 495 241 316
 
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)
Σολωμού 25
Αθήνα
www.gcr.gr
gcr1@gcr.gr
+30 210 3320000
 

Maria Hennessy
ECRE Advocacy Officer
mhennessy@ecre.org
 +32 (0) 2 212 0819

One thought on “ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  1. Παράθεμα: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | Γονείς σε Δράση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s