ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010. Σε επιστολή του προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, το ECRE και οι οργανώσεις-μέλη του ανά την Ευρώπη καλούν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Βελγίου, του Ην. Βασιλείου, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας που έχουν σταματήσει τις επιστροφές αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα και εξετάζουν τις σχετικές περιπτώσεις εθνικά.

“Η Frontex, η Υπηρεσία Συνόρων της Ε.Ε., θα αποστείλει συνοριοφύλακες για να βοηθήσει την Ελλάδα για να σταματήσει τους μετανάστες να εισέρχονται στην χώρα από τα σύνορά της με την Τουρκία. Παραδόξως, την ίδια στιγμή, τα περισσότερα κράτη μέλη που διαθέτουν πόρους και προσωπικό στις επιχειρήσεις της Frontex, αυξάνουν τις πιέσεις στο σύστημα ασύλου της Ελλάδας, επιστρέφοντας αιτούντες άσυλο εκεί. Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν τους την αλληλεγγύη στην Ε.Ε.”, δήλωσε η Bjarte Vandvik, Γενική Γραμματέας του ECRE.

Τα δικαιώματα των προσφύγων παραβιάζονται στην Ελλάδα: η απόδειξη

Στην Ελλάδα, οι περισσότεροι άνθρωποι που χρήζουν διεθνούς προστασίας δεν διαθέτουν καν την ευκαιρία να εξεταστεί το αίτημα τους για άσυλο. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή 52.000 υποθέσεις ασύλου εκκρεμούν προς εξέταση. Στο βασικότερο κέντρο υποβολής αιτημάτων ασύλου στην χώρα, που βρίσκεται στην Αθήνα, μόνο 20 περίπου αιτήσεις γίνονται δεκτές κάθε εβδομάδα.

Οι ελάχιστοι που καταφέρνουν τελικά να υποβάλουν αίτημα για άσυλο στην Ελλάδα, δεν έχουν πιθανότητες να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες. Στην πραγματικότητα, σε κανέναν αιτούντα άσυλο  δεν χορηγήθηκε διεθνής προστασία στην Ελλάδα το 2009 (ποσοστό 0.3%). Για παράδειγμα, ενώ κανένας Ιρακινός δεν αναγνωρίστηκε ως πρόσφυγας στην Ελλάδα, στην Γερμανία χορηγείται διεθνής προστασία στο 77% των Ιρακινών αιτούντων άσυλο. 

Η αδιαμφισβήτητη απόδειξη για το δυσλειτουργικό σύστημα ασύλου στην Ελλάδα έχει αρχίσει να έχει επιπτώσεις και στις πολιτικές των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Το Βέλγιο (από τις 10 Οκτωβρίου 2010), η Νορβηγία (από τις 15 Οκτωβρίου 2010), το Ην. Βασίλειο (από τις 17 Σεπτεμβρίου 2010), και η Ισλανδία (από τις 14 Οκτωβρίου 2010) έχουν ήδη σταματήσει να επιστρέφουν αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. Τα εν λόγω κράτη αποφάσισαν να εξετάσουν επί της ουσίας τις υποθέσεις αυτές εθνικά. Η Ολλανδία ανέστειλε επίσης τις επιστροφές αυτών που στρέφονται κατά της απόφασης περί επιστροφής τους στην Ελλάδα (από τις 6 Οκτωβρίου 2010).

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δήλωσε επίσης ότι όλες οι επιστροφές θα αναστέλλονται προσωρινά στην περίπτωση που ο αιτών άσυλο στρέφεται κατά της απόφασης επιστροφής του στην Ελλάδα.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ειδικός Διαμεσολαβητής των Ηνωμένων Εθνών για τα Βασανιστήρια, Manfred Nowak, εξέθεσε τις τεράστιες δυσκολίες που υπάρχουν σχετικά με την πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου στην Ελλάδα, καθώς και τις δυσμενείς συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που βρίσκονται υπό κράτηση. Ως αποτέλεσμα αυτών των πορισμάτων, τα Ηνωμένα Έθνη κάλεσαν τα κράτη μέλη της ΕΕ να σταματήσουν τις επιστροφές  αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα και να επαναδιαπραγματευτούν τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ.  Παρόμοια έκκληση έχει προηγηθεί και από τον Thomas Hammarberg, τον Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο οποίος ζήτησε να σταματήσουν οι επιστροφές στην Ελλάδα λόγω των εξαιρετικά σκληρών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο εκεί.

Το σύστημα του Δουβλίνου πρέπει να αλλάξει  – Η ευκαιρία είναι τώρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητούν τώρα πώς να μεταρρυθμίσουν το σύστημα του Δουβλίνου. Το ECRE έχει ζητήσει την πλήρη αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου, ο οποίος επιτρέπει αυτή τη στιγμή να επιστρέφονται οι πρόσφυγες σε χώρες που δεν παρέχουν επαρκή προστασία. Ως πρώτο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, το ECRE υποστηρίζει την δημιουργία ενός μηχανισμού που θα αναστέλλει τις επιστροφές αιτούντων άσυλο σε κράτη που δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ολοκληρωμένη και δίκαιη εξέταση των αιτημάτων τους ή δεν διαθέτουν κατάλληλες συνθήκες υποδοχής. Η αναστολή πρέπει επίσης να συνοδεύεται από μέτρα υποστήριξης που να αποσκοπούν στην βελτίωση της κατάστασης του ασύλου σε ένα κράτος – μέλος. Αυτή τη στιγμή, μόνο λίγα κράτη έχουν σταματήσει τις επιστροφές στην Ελλάδα. Ένας Ευρωπαϊκός μηχανισμός αναστολής θα ανάγκαζε τα κράτη-μέλη να μοιράζονται την ευθύνη και να ενεργούν με συνεκτικό τρόπο.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δουβλίνου, ως γενικός κανόνας, το πρώτο κράτος- μέλος της Ε.Ε. στο οποίο εισέρχεται ο αιτών άσυλο έχει την ευθύνη της εξέτασης του αιτήματος ασύλου. Έχει καταστεί σαφές ότι το σύστημα του Δουβλίνου αποτελεί τροχοπέδη και για τα κράτη-μέλη και για τους ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Δημιουργεί περισσότερη πίεση στα Ευρωπαϊκά κράτη που βρίσκονται στα σύνορα της Ε.Ε. και δεν προστατεύει τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, διότι δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν το γεγονός ότι η ευκαιρία που έχει ένα άτομο να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας ποικίλει κατά πολύ από ένα κράτος της Ε.Ε. σε άλλο.

Περαιτέρω πληροφόρηση

– Για περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τον Κανονισμό του Δουβλίνου, βλ. ECRE, Sharing Responsibility for Refugee Protection in Europe: Dublin Reconsidered, διαθέσιμο στο http://www.ecre.org/resources/policy_papers/1058 και ECRE, Comments on the European Commission Proposal to recast the Dublin Regulation, διαθέσιμο στο: http://www.ecre.org/resources/policy_papers/1342

– Το ECRE υποστηρίζει τις πρόσφατες προσπάθειες της Ελλάδας για την αναμόρφωση του συστήματος ασύλου της. Για περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την Διαχείριση του Ασύλου και της Μετανάστευσης, βλ.: http://www.ydt.gr/index.php?option=ozo_content&lang=EN&perform=view&id=3246&Itemid=443

-Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξορίστους (ECRE) είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από 68 οργανώσεις υποστήριξης προσφύγων σε 30 ευρωπαϊκές χώρες –ανάμεσά τους και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)- που συνεργάζονται για την προστασία και τον σεβασμό των προσφύγων.  www.ecre.org

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με :

Ana Fontal
ECRE Media Officer
afontal@ecre.org
+32 (0) 2 212 08 12
+32 (0) 495 241 316
 
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)
Σολωμού 25
Αθήνα
www.gcr.gr
gcr1@gcr.gr
+30 210 3320000
 

Maria Hennessy
ECRE Advocacy Officer
mhennessy@ecre.org
 +32 (0) 2 212 0819

Stop sending asylum seekers to Greece

Nέο κάλεσμα του Ευρωπαϊκου Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες προς τις Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. ώστε να σταματήσουν οι επιστροφές αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα:

Stop sending asylum seekers to Greece

Brussels, 29 October 2010. In a letter to EU governments, ECRE and its member organisations across Europe call on EU countries to follow the example of Belgium, the UK, Iceland and Norway, which have stopped sending asylum seekers to Greece and are examining the cases nationally.
 

“Frontex, the EU Borders Agency, will send border guards to help Greece to stop migrants from entering across the land border with Turkey. Paradoxically, at the same time, most Member States investing resources and personnel in Frontex operations keep on putting more pressure on the Greek system by sending asylum seekers there. European countries need to be serious about EU solidarity”, said Bjarte Vandvik, ECRE’s Secretary General.

 

The rights of refugees are violated in Greece: the evidence

In Greece, most people in need of international protection do not even have the opportunity to have their asylum claims heard. There are in Greece now more than 52,000 asylum cases to be examined. At the main asylum applications centre in the country, in Athens, only around 20 applications are accepted every week.

 

For those few who actually manage to apply for asylum in Greece, there’s no chance of being recognised as a refugee. Virtually no asylum seekers (0.3%) were granted international protection in Greece in 2009. For instance, while no Iraqi was recognised as a refugee in Greece, 77% of Iraqi asylum seekers were granted international protection in Germany.

The overwhelming evidence about the dysfunctional asylum system in Greece is starting to have consequences on European Governments’ policies. Belgium (as of 10 October 2010), Norway (on 15 October 2010), the UK (on 17 September 2010), and Iceland (14 October 2010) have already stopped sending asylum seekers to Greece. They have decided to examine these claims substantively in their own countries. The Netherlands is suspending transfers for those who challenge the decision to go to Greece (since 6 October 2010).

The European Court of Human Rights has also stated that all transfers will be temporarily suspended in any case where an asylum seeker challenges his or her return to Greece.

Only last week, the UN Special Rapporteur on Torture, Manfred Nowak, reported on the enormous difficulties to gain access to the asylum procedure in Greece as well as the poor conditions faced by migrants and refugees in detention. As a conclusion to these findings, the UN has also called on the EU to stop transfers of asylum seekers to Greece and to renegotiate the Dublin II Regulation.  This follows a similar call from Thomas Hammarberg, the Council of Europe Commissioner for Human Rights, to stop all transfers to Greece due to the extremely harsh conditions asylum seekers face there.

The Dublin system needs to be changed – The opportunity is here

The European Commission, EU governments and the European Parliament are currently discussing how to reform the Dublin system. ECRE has called for a complete revision of the Dublin Regulation, which currently allows refugees to be sent back to countries that do not provide sufficient protection. As a first step in the right direction, ECRE supports the establishment of a mechanism to suspend transfers of asylum seekers to states that cannot guarantee a full and fair examination of their claims or proper reception standards. Suspension should also be accompanied by supporting measures that seek to rectify the asylum situation in a Member State. Currently, only a few states have stopped transfers to Greece. A European suspension mechanism would compel all Member States to share responsibility and act coherently.

According to the Dublin Regulation, as a general rule, the first EU Member State that an asylum seeker enters should be the one to examine the asylum application. It has become clear that the Dublin system is failing both Member States and people in need of international protection. It creates more pressure on European States located at the EU borders and it fails to protect the rights of asylum seekers because it does not take account of the fact that a person’s chance of being recognised as a refugee varies widely from one EU country to another.

 
Further information

– For further information on the Dublin Regulation, see ECRE, Sharing Responsibility for Refugee Protection in Europe: Dublin Reconsidered, available at http://www.ecre.org/resources/policy_papers/1058 and ECRE, Comments on the European Commission Proposal to recast the Dublin Regulation, available at: http://www.ecre.org/resources/policy_papers/1342

– ECRE supports Greece’s recent efforts to reform their asylum system. For further information on the Greek Action Plan on Asylum and Migration Management, see: http://www.ydt.gr/index.php?option=ozo_content&lang=EN&perform=view&id=3246&Itemid=443

– The European Council on Refugees and Exiles  (ECRE) is a network of 68 refugee-assisting organisations in 30 European countries, working together to protect and respect refugees. www.ecre.org
 
Contact :

Ana Fontal
ECRE Media Officer
afontal@ecre.org
+32 (0) 2 212 08 12
+32 (0) 495 241 316
 
 

Maria Hennessy
ECRE Advocacy Officer
mhennessy@ecre.org
 +32 (0) 2 212 0819